PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

ARTIKELEN augustus/september

foto's van de startzondag

E-flits Raad van Kerken Nederland, september 

Collecten overzicht 10 september t/m 15 oktober

In augustus zijn zonnepanelen geplaatst op het Allemanshuis, voor een overzicht wat dat oplevert, klik hierBløfdienst ‘Verbinding verbroken?’ op 1 oktober, 19.00 uur in de Lucaskerk, Dorpsstraat 177 in Winkel.

Koor Trumpets of the Lord, 24 september in onze kerk

Cursus Interreligieuze ethiek II, oktober/november in Alkmaar

Nieuwsbrief Oikocredit, september


Foto's van de startzondag

Het thema van deze startdag was "tijd".
Er waren 3 groepen:

groep die naar "tijd" zocht in de bijbel
          groep die naar "tijd" zocht in het liedboek
groep die naar een verhaal luisterde
          Auke en Olivia luidden het nieuwe seizoen in


Ook was er aandacht voor fairtrade producten, Fred kan daar veel over vertellen

De dag werd besloten met een vaartocht vanaf en een lunch in het Behouden Huis

 


Bløfdienst ‘Verbinding verbroken?’ op 1 oktober, 19.00 uur in Winkel


Al sinds 2006 verzorgt ds Jan Andries de Boer rockdiensten. Een rockdienst is een kerkdienst, waarin in plaats van psalmen en gezangen muziek wordt uitgevoerd van een bekende rockband. De gebruikte nummers vormen een zinvol geheel samen met bijbellezingen en gesproken woord. Het thema van de nieuwste is ‘Verbinding verbroken?’. Deze dienst is in juni van dit jaar op Terschelling in première ging ter gelegenheid van het Oerol-festival.
In deze tijd lijkt er een tweedeling lijkt te zijn ontstaan in de maatschappij: groepen mensen, die elkaar niet meer verstaan en ook nauwelijks contact met elkaar hebben. Dat is de horizontale lijn. Maar het geldt ook in verticale zin. Veel mensen zijn een band met God kwijt geraakt, en ook dat mag beslist een verlies worden genoemd. Zie je de beide lijnen samen, dan vormen ze een kruis. De muziek wordt live uitgevoerd door de band TeBoven, die zich speciaal heeft toegelegd op het uitvoeren van muziek van Bløf, en waarmee ds De Boer al 7 jaar samenwerkt.

De dienst wordt gehouden in de Lucaskerk, Dorpsstraat 177 in Winkel. Toegang vrij.
 


Trumpets of the Lord
Het koor verleent op 24 september 2017 medewerking in de ochtend dienst

“Een bevlieging”, zo noemden sommigen het …… de start van het koor Trumpets of the Lord in 1969. Een groep enthousiaste jongeren, die onder leiding van Rob van Dijk begonnen met zingen van swingende gospels en negrospirituals. Inmiddels zijn we 47 jaar verder en blijken de Trumpets geenszins een bevlieging!

Bevlogenheid is een woord, dat beter bij de groep past. Na al die jaren is er nog niets weg van het enthousiasme, de energie en de overtuigingskracht, waarmee dit koor durft te zingen. Menig toehoorder liet zich hier al door inspireren en meldde zich als lid aan.

De oude kern van de groep is meegegroeid en zingt tussen de 20 à 35 jaar bij het koor. Hierdoor is er een bijzondere eenheid ontstaan tussen de leden. Men deelt de belangstelling voor het zingen met elkaar, maar deelt daarnaast ook lief en leed. Repetities hebben dan ook naast het instuderen van repertoire, een sociaal karakter. De leden hebben langzamerhand geschiedenis geschreven met elkaar.

Dirigent van het eerste uur is Rob van Dijk. Ook 47 jaar ouder geworden maar nog even energiek. Zonder zijn bezielende leiding zouden de Trumpets niet die hechte club zijn, die ze nu vormen. Bekend bij het publiek zijn de talloze gezichtsuitdrukkingen (goed of afkeurende blikken, grimassen), de houdingen en gebaren waarmee de dirigent probeert het door diversiteit gekenmerkte koor in goede banen te leiden. Eén van zijn grootste verdiensten is ook, dat hij koorleden het gevoel bij kan brengen dat nodig is om een gezongen nummer meer te laten zijn dan een melodie met tekst. Een prachtig samenspel dus tussen dirigent en koorleden.

Deze kanjers komen dus bij ons, komt u ook ?

Namens de taakgroep ere-dienst, Jan Borst


Cursus Interreligieuze ethiek II, geloven in je dagelijks leven.

Elke dag maken we keuzes. Daarbij spelen normen en waarden een belangrijk rol. Onze waarden en normen hangen samen met onze antwoorden op de vraag naar de zin en het doel van ons leven.
In drie avonden bezinnen we ons vanuit Boeddhisme, Jodendom, Christendom en Islam op actuele thema’s in de samenleving van vandaag.
Wat hebben religies ons hierin te bieden?  

Docenten: 
 
Marianne Hamers, levensbeschouwelijk counselor en
Rien Erkelens, predikant PKN en tot juni 2017 voorzitter van het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (www.ilpa.nl ).


Data: woensdagen 4 oktober, 18 oktober, 1 november 2017.

Plaats: Mennozaal Doopsgezinde gemeente, Koningsweg 12, Alkmaar.
Tijd: 19.30 - 21.30 uur.
Kosten € 10 (voor de drie avonden) inclusief koffie of thee.
Voor meer informatie en aanmelding:
Marianne Hamers, ,
Rien Erkelens, , tel. 072-562 3237.


Collecten overzicht 10 september t/m 15 oktober
 
Zo  10 september   Waar generaties elkaar ontmoeten
 
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. In het dagelijks leven komen jongeren en ouderen elkaar regelmatig tegen en vinden er interessante ontmoetingen plaats. Maar vaak is er in de kerk geen of weinig contact tussen jonge en oudere generaties. JOP wil kerken ondersteunen om in de kerk waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud tot stand te brengen. JOP doet dat met kennis, inspiratie en een netwerk om ervaringen en activiteiten uit te wisselen. 
 
 
Zo  17 september   Vredeswerk: Verbeeld de vrede
 
Gelooft u nog in een betere wereld, waar vrede heerst? We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, hen praktische hulp of een luisterend oor bieden. Deze week staan we stil bij de vrede en dromen we van een wereld waarin plaats is voor iedereen. Op deze zondag vragen we aandacht voor organisaties die zich met steun van de Protestantse Kerk onvermoeibaar inzetten voor de vrede, zowel in Nederland als in het buitenland.
 
 
Zo  24 september  Plaatselijk Diaconaal werk
 
Vandaag collecteren we voor het werk binnen onze eigen gemeente. Want dat is de plaats waar we samen Gods nabijheid ervaren en door de Geest gestalte kunnen geven aan het Koninkrijk.
 
 
Zo  1 oktober  Kerk en Israël: Israëlzondag 2017
 
Ieder jaar, op de Israëlzondag, staat de Protestantse Kerk stil bij haar verbondenheid met het Joodse volk. Met de opbrengst van deze collecte worden projecten en activiteiten gesteund, die er op gericht zijn om de relatie tussen joden en christenen levend te houden.
Sinds jaren is de Protestantse Kerk verbonden met Nes Ammim. De christelijke leef- en werkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen en christenen te vergroten en bouwt op dit moment aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen waar Israëlische en Palestijnse jongeren elkaar ontmoeten.
In Nederland steunt de Protestantse Kerk het werk van OJEC, een overleg waar joden en christenen elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. Kerk en Israël inspireert theologen en andere belangstellenden met informatie, bijeenkomsten en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg over de joodse wortels van ons geloof.
 
 
Zo  8 oktober  Plaatselijk Diaconaal werk
 
Wie leeft in zorg, in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)
 
 
Zo  15 oktober  ​Wereldvoedseldag
 
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen.
 
Gerard Balder


 

 

 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Dhr. D. Bootsman, Pelmolen 17, 1723 CH  Noord-Scharwoude, tel. 0226-314101, e-mail

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres:

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail  en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: dhr. H. en mevr. F. Mumu-Tuuk (Allemanskerk), tel. 0226-340494
e-mailadres:

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.