PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

ARTIKELEN oktober/november

E-flits Raad van Kerken in Nederland november

SISL: Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk

Inschrijven voor Kerstival in Oudkarspel, d.w.z. in en om de Allemanskerk

KERSTPAKKETTEN inpakken voor Stichting Promotie op vrijdag 17, maandag 20 en/of dinsdag 21 november

Collectenoverzicht 19 november t/m 10 december

E-flits Raad van Kerken Nederland, oktober

Allemansverhalen seizoen 2017 - 2018

ARTIKELEN augustus/september

Meezingen in Het Groot Klassiek koor?

foto's van de startzondag

E-flits Raad van Kerken Nederland, september 

In augustus zijn zonnepanelen geplaatst op het Allemanshuis, voor een overzicht wat dat oplevert, klik hierNieuwsbrief Oikocredit, september
 


SISL

 
 
 
“En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt.’
Filippenzen 1: 9 en 10
 
‘Bidden’ en ‘houden van’ hebben iets met elkaar. Want bidden is gewoon een heilige manier om je liefde over te dragen. Eeuwen geleden al bad moeder Monica voor haar geliefde zoon Augustinus. En nog steeds dragen talloze ouders hun kinderen biddend op aan hun Hemelse Vader. Kleinkinderen bidden voor het welzijn van hun opa. En oma bidt dat de bevalling van haar kleindochter voorspoedig mag gaan. Zo hangt er dag en nacht een immense wolk van gebeden rond deze rumoerige aarde. Ze stijgen op uit de harten van alle mensen. En elk gebed is uitgekristalliseerde liefde voor de hemel en voor de medemens… Daarom kan noch de liefde, noch een gebed met goed fatsoen worden afgewezen!
 

ALBERTJE

Bidt u in uw kerkdienst ook weleens voor anderen?’ vroeg een onbekende vrouwenstem via de telefoon. ‘Natuurlijk mevrouw!’ antwoordde de dominee zelfverzekerd. ‘In al onze kerkdiensten hebben wij een dienst der gebeden!’ Aan de andere kant viel even een stilte. ‘Ook als ík het vraag? Ik ben helemaal geen lid van een kerk, ziet u!’ De predikant stelde haar gerust. ‘En bidt u dan ook voor vreemden?’ Denkend aan zijn missionaire taak en dankbaar dat hij iets kon laten zien van de ruimhartigheid van zijn gemeente, zei de dominee: ‘Dat is geen bezwaar mevrouw! In onze gemeente doen we dat graag. Bidden is voor ons een vorm van intens meeleven…’
 
‘Dan bent u best modern,’ zei de vrouwenstem. Enigszins gestreeld vroeg de geestelijke toch zakelijk: ‘En voor wie vraagt u een gebed?’ ‘Voor Albertje,’ klonk het. . ‘Albertje, is dat uw kind? Is het ernstig met hem?’ reageerde de predikant meelevend. ‘Hij is echt doodziek!’ verklaarde de vrouwenstem. ‘Ik zou zo graag willen dat u in de kerk voor hem bad. Misschien dat hij dan geneest!’ ‘Wat heeft Albertje?’ vroeg de dominee. Weer was het even stil. ‘Dat weten we niet. Hij eet al dagen niet meer en beweegt haast niet…’ De kerkman schrok. ‘Ligt hij soms in coma…?’Toen klonk het uit de telefoon: ‘Ja, dat dacht de dierenarts eerst ook, maar…‘ De predikant slikte en informeerde gedistantieerd: ‘Is Albertje soms een dier?’
‘Jazeker! Albertje is mijn prijzenpoes. Angora! Verder heb ik niemand. Albertje is dus ook mijn kind, mijn poezenkind… Maar, u heeft toch gezegd dat u ook voor vreemde wilde bidden…’
 
De zondag daarop werd er in de kerk voor Albertje gebeden. Voor een poezenkind, dat lief en leed met mensenmoeder deelt. Sindsdien verscheen er regelmatig een onbekende oude dame in de kerkdiensten. Weken later drukte deze dame de dominee bij de uitgang een briefje in de hand waarop stond: ‘Ik wil graag bij de kerk horen, want daar wordt met mensen meegeleefd.’ Eronder stond een p.s.-je: ‘Albertje heeft weer een prijs gewonnen.’
 
Zo blijken ‘houden van’ en liefde voor de kleine menselijkheid de wortels van Gods Koninkrijk. Hier, daar, overal… Zo liggen er zoveel verborgen gebroken scherven van geluk. Gebroken geluk dat je niet ziet, waar je niks van hoort en ook nooit over leest!
 
Ook in Langedijk zijn er mensen die leven te midden van hun gebroken dromen en gebroken geluk. Voor wie Kerst eerder een drama is dan een feest. Mensen die wel een beetje ondersteunig kunnen gebruiken. Om hen te ondersteunen bestaat er een unieke samenwerking tussen de Langedijker kerken in SISL (Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk). Via dit stuk willen we niet alleen van ons als stichting laten horen, maar we willen ook graag uw medewerking in de vorm van een geldelijke bijdrage zodat wij de mensen van Langedijk die in financiële nood verkeren kunnen blijven helpen, niet alleen met Kerst, maar ook gedurende het jaar.
 
Wij zien uw bijdrage* ten name van Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk graag tegemoet op bankrekeningnummer NL91 RABO 03 10 81 28 01.
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
 
ds. Willem Venema
Voorzitter SISL
 
 
*SISL beschikt over de ANBI status - RSlN/fiscaal nr. 8039.88.436.
Dit betekent dat SISL door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor u bij schenkingen aan SISL gebruik kunt maken van fiscaal gunstige regelingen.


Kerstival in Oudkarspel

Huh..? Jazeker, op zaterdag 23 december komt er in en bij de Allemanskerk een kersthappening, waar de mensen nog lang over zullen spreken!
 
Een werkgroep is al meer dan een halfjaar bezig om op die zaterdagavond het kerstverhaal “live” aan u te presenteren, in en rond de kerk. We zouden het ook een uitgebreide “levende kerststal” kunnen noemen.
 
Hoe kan het publiek dit gaan zien. Wel, men kan zich t/m 15 december opgeven per e-mail, namelijk via . Er worden groepen van 20 personen samengesteld, die via het kerkplein, Allemanshuis en Allemanskerk langs de diverse plekken worden geleid. We beginnen om 19:00 uur en iedere 10 minuten begint een volgende groep.
Wilt u bij uw opgave ook vermelden met hoeveel personen u komt? En eventueel of u vroeg of laat wilt komen? Als u geen e-mail heeft mag u bellen naar (0226)318835.
 
Als men is rondgelopen kan men in de kerk bij een koek en zopie-kraam nog een van de traditionele kerstdranken nuttigen.

Dick Hogervorst.

 


de KERSTPAKKETTENAKTIE van Stichting Promotie

Als u ook dit jaar wilt meehelpen bij het samenstellen van de 3800 pakketten bent u weer van harte welkom op
 
vrijdag 17 -, maandag 20- en/of dinsdag 21 november 2017

achter roldeur 27 (de laatste, bij het spoor) aan de Torricellistraat (achter Nic.Oud Direct Mail), ind. gebied Zandhorst III in Heerhugowaard. We hebben daar geen eigen postcode, maar het valt onder 1704. U kunt  binnenkomen via de deur om de hoek, direct achter het toegangshek.
 
Vanaf 08.30u. staat de koffie klaar en rond 09.00u gaan de dozen de rollenband op.

Ook dit jaar krijgen we weer hulp van een groep medewerkers van de RABO-bank en van leden van MC Promotie. Ook de mensen van de Prinsenstichting uit Zaanstad staan al weer te springen om te komen helpen. De laatstgenoemden zijn trouwens al flink bezig geweest voor deze pakketten. Wij hadden een lading met o.a. macaroni gekregen en macaroni in ook gekregen potten te doen.
Misschien vertrekken de eerste vrachtauto's, net als vorig jaar, al weer in de nacht van zondag op maandag en zijn we  in de loop van dinsdagmorgen al klaar met de pakketten. Het hoeft niet persé maar als het lekker loopt . . . . . . . je weet het maar nooit.

Zoals gebruikelijk zorgen wij met o.a. koffie, thee, koek, frisdranken, soep, broodjes en fruit voor de inwendige mens.
 
 
Met deze pakketten hopen we een deel van de allerarmsten in Roemenië een steuntje in de rug te geven voor de komende winter en de kerstdagen voor hun wat op te fleuren. De pakketten worden door onze mede-vrijwilligers/chauffeurs gebracht naar 10 verdeelpunten, verspreid over Roemenië.
Op ons blog komen meer bijzonderheden te staan en ook een foto met wat er deze keer in de pakketten gaat. Ook komen er, nadat de pakketten zijn uitgedeeld, verslagen hiervan met foto’s op te staan.  Af en toe dus eens kijken op: http://stichtingpromotie.blogspot.nl   (maak er een bladwijzer voor).

Ook zoals inmiddels gebruikelijk vragen wij u om, via een antwoordje op aan te geven:
Of u ons wilt/kunt komen helpen en
zo ja, hierbij aan te geven welk(e) dagde(e)l(en) wij op u kunnen rekenen. Voor de planning,maar ook voor onze cateringafdeling is dit wel handig.
 
Graag verwelkomen wij u (op één van) deze dagen.
 
Namens alle vrijwilligers en zeker ook namens de ontvangers van de pakketten bij voorbaat hartelijk dank,
Stichting Promotie
Rob Booden, secr.
 
http://www.stichtingpromotie.nl  
http://stichtingpromotie.blogspot.nl

 


Allemansverhalen seizoen 2017 – 2018
allemansverhalen
Ook dit seizoen zijn ze er weer: de Allemansverhalen!! De eerste vertelling is op zondagmiddag 22 oktober. De Allemanskerk is open vanaf 16.00 uur. Het verhaal start om 16.30 uur.
De volgende verhalen zijn op:
19 november: Kirsten Benschop
21 januari: Piet Paree en Yolanthe Cornelisse
18 februari: Letty Oosterhof


Zie op de agendapagina op die datum voor meer info.
 


Het Groot Klassiek koorMogen wij ons voorstellen: Het Groot Klassiek koor,
Het gloednieuwe Nederlands Klassieke koor! Unieke concerten in Nederlandse Kathedralen en concertgebouwen!
De concerten zijn in samenwerking met beroemde musici als Wibi Soerjadi, The Dutch Orchestra etc.
 
Het concept in een notendop: Start is in Januari 2018 o.l.v. de Nederlandse dirigent Martin Zonnenberg
In iedere provincie van Nederland zit een afdeling van het Groot Klassiek Koor. Koorleden studeren in 4 repetities een prachtig klassiek repertoire in o.l.v. professionele dirigenten. Waarna er een generale repetitie volgt met alle provincies samen.
In iedere provincie van Nederland zit een afdeling van het Groot Klassiek Koor. Het totaalkoor zingt door heel Nederland in kathedralen en con­certzalen.
We zingen uit de top 50 van de beroemdste koorwerken; zomaar een greep:
Cam. Saint-Saëns; Tollite Hostias, W.A. Mozart; Laudate Dominum, K. Jenkins;   Ave Verum, Gabr. Fauré;  Cantique de Jean Racine,  Antonio Vivaldi;  Gloria in D etc.
We worden begeleid door de beste pianisten van Nederland, al dan niet afgewis­seld met beroemde orkesten en solisten. O.a. m.m.v. Marjo van Someren, sopraan, Maria den Hertog, alt/mezzo, Marjolein de Wit, fluit, Evelyn Heuvelmans, hobo, Pascal van de Velde, trompet en The Dutch Orchestra
De koorleden kunnen meezingen met 8 tot 12 spetterende concerten in 2018 en 2019!
Locaties waar we in 2018 gaan zingen: Apeldoorn, Eindhoven, Bolsward en De Doelen in Rotterdam.
Voor dit project zoeken we zangers en zangeressen, welke ervaring hebben met het zingen van klassieke koorwerken.
De contributie voor dit project bedraagt € 100,-
Meer informatie kunt u vinden op www.klassiekkoor.nl of stuur een mail naar

 


Foto's van de startzondag

Het thema van deze startdag was "tijd".
Er waren 3 groepen:

groep die naar "tijd" zocht in de bijbel
          groep die naar "tijd" zocht in het liedboek
groep die naar een verhaal luisterde
          Auke en Olivia luidden het nieuwe seizoen in


Ook was er aandacht voor fairtrade producten, Fred kan daar veel over vertellen

De dag werd besloten met een vaartocht vanaf en een lunch in het Behouden Huis 


 


Collectenoverzicht 19 november t/m 10 december

 
Zo 19 November    Diaconie, helpen waar het kan.
 
de weduwe en haar kinderen
Nog zo jong en als weduwe achter gebleven,
kreeg geld van de diaconie om te kunnen leven.
Het leven was voor deze vrouw zwaar,
de oudste negen en de jongste net een jaar.
Iedere week zag je haar naar een diaken lopen,
en met dat geld kon ze weer eten kopen.
Wat wil ze graag haar kinderen een keer iets extra’s geven,
maar het was net genoeg om er samen van te leven.


Op de schoorsteen had ze een potje staan,
waar ze af en toe een paarcenten in had gedaan.
Het was een mooie zonnige dag,
dat men dit gezin met een ijsco zag.
Je zag de ogen van de kinderen alleen maar stralen,
de diaken dacht, daarvoor komt zij geen geld halen!


Zij ging weer geld halen net als iedere week,
voordat ze het kreeg kwam er ‘een preek’.
Met een waarschuwing kwam ze weer buiten staan,
en zij mocht niet weer naar de ijscoboer gaan.
Het geld dat ze van de  diakonie kreeg in haar leven,
mocht ze alleen aan wat ze nodig had uitgeven.
Op de terugweg liep over haar wang een traan,
dankbaar dat ze het voor haar kinderen had gedaan.
 
 
 
 
 
Zo 26 November    Dorcas 
 
Wij zijn Dorcas. We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn. Helpt U ons daarbij.
 
 
 
Zo 3 December  Collecte missionair werk en kerkgroei
 
Yours!, pioniersplek in Drachten, wil een plek zijn voor tieners en hun ouders. Zij worden uitgedaagd om samen met andere ouders de Bijbel in één jaar tijd te lezen. De groep die ontstond, komt nu ook regelmatig samen in een café voor inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten. Sinds september 2017 werkt het pioniersteam samen met vier locaties van middelbare scholen om met nieuwe tieners in contact te komen. Om samen met hen na te denken over de Bijbel, bidden, leerling zijn van Jezus en een groep vormen. Doel is dat tieners zelf actief worden!
 
 
Zo 10 December  Pastoraat
 
Het pastoraat in onze gemeente is een van de manieren om naar elkaar om te kijken. Onze dominee en ouderlingen zetten zich daarvoor in, net als veelcontactpersonen. We ontmoeten elkaar op verschillende momenten, o.a. tijdens een wijkhuisbezoek. Het wijkhuisbezoek is een van de momenten die van groot belang zijn voor het contact met en tussen gemeenteleden.
 
Gerard Balder


 

 

terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Dhr. D. Bootsman, Pelmolen 17, 1723 CH  Noord-Scharwoude, tel. 0226-314101, e-mail

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres:

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail  en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: dhr. H. en mevr. F. Mumu-Tuuk (Allemanskerk), tel. 0226-340494
e-mailadres:

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.