PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

ARTIKELEN mei / juli

Collecten overzicht 2 juli t/m 10 september

E-flits Raad van Kerken Nederland, juli/augustus 

Tweede verhaal van de Allemansavonturen

Cursus Interreligieuze ethiek II, oktober/november in Alkmaar

E-flits Raad van Kerken Nederland, juni

Bezoek Noorderhaven door Guusje

Nieuwsbrief Oikocredit

De Baby  Box – Een Mission Possible project

E-flits Raad van Kerken Nederland, mei


ARTIKELEN april

foto’s van de uitdeling van Promotie van de paaspakketten en andere


Verslag van het eerste verhaal van de Allemansavonturen


Tweede Allemansavontuur


Zondag 21 mei was het tijd voor ons tweede Allemansavontuur.

Marieke vd Houten vertelde een aantal mooie verhalen over dappere ridders, koninginnen en draken.
Ook had zij een stapeltje kaarten mee met afbeeldingen erop.
We mochten allemaal een kaartje pakken en een stukje verhaal verzinnen.
Zo ontstond er een prachtig mooi verhaal.
Tussendoor hebben we wat gedronken en gesnoept en gekletst.
Na afloop kregen we een heksenpotlood en een spreuk mee.

Siska Leijen.


Cursus Interreligieuze ethiek II, geloven in je dagelijks leven.

Elke dag maken we keuzes. Daarbij spelen normen en waarden een belangrijk rol. Onze waarden en normen hangen samen met onze antwoorden op de vraag naar de zin en het doel van ons leven.
In drie avonden bezinnen we ons vanuit Boeddhisme, Jodendom, Christendom en Islam op actuele thema’s in de samenleving van vandaag.
Wat hebben religies ons hierin te bieden?  

Docenten: 
 
Marianne Hamers, levensbeschouwelijk counselor en
Rien Erkelens, predikant PKN en tot juni 2017 voorzitter van het Interreligieus en Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar (www.ilpa.nl ).


Data: woensdagen 4 oktober, 18 oktober, 1 november 2017.

Plaats: Mennozaal Doopsgezinde gemeente, Koningsweg 12, Alkmaar.
Tijd: 19.30 - 21.30 uur.
Kosten € 10 (voor de drie avonden) inclusief koffie of thee.
Voor meer informatie en aanmelding:
Marianne Hamers, ,
Rien Erkelens, , tel. 072-562 3237.
 


Bezoek Noorderhaven
 
In de maanden April en December brengen wij als diaconie de paas- en de kerstgroet aan enkele bewoners van Noorderhaven in Julianadorp. Ook deze keer , een mooie lentezaterdag , waar we altijd een afspraak moesten maken voor onze visite door de week , ga ik de laatste jaren op de zaterdagmorgen , ik hoef er geen afspraak te maken en de bewoners worden niet gestoord in hun dagelijkse werkzaamheden . Het weekend is vrij van de structuur en regeltjes . Jaap weet precies wie ik ben en zit fris gewassen in de huiskamer net als de andere bewoners op de afdeling , het is er gezellig en huiselijk , ik zie dat het goed gaat met Jaap en dat geeft een blij gevoel , de koekjes voor de groep , het plantje voor op tafel , de douchefris voor Jaap de lekkere snoepjes en zijn nieuwe knuffel vallen in goede aarde . Na een gesprek met de verzorging , waarin mij wordt verteld dat het goed gaat met Jaap naar omstandigheden ga ik naar mijn volgende adresje , naar Nettie , ze staat buiten op het hoekje in de zon , ik roep haar , ze kijkt niet eens om maar weet al wie ik ben , als de wiedeweerga komt ze naar mij toe en geeft me een dikke knuffel pakt mijn hand en troont mij mee naar haar kamer , een klein kamertje met een bedstee en een tv , het is minimaal maar wel háár domein , ze pakt mijn tas en kijkt wat er in zit , ze weet precies wat voor haar is en wat voor de groep is , ook bij haar vallen de kleine gaven in de smaak . Ze vertelt en huilt dat ze zo een pijn in haar buik heeft en dat ze weg wil uit Noorderhaven , het is zo een contrast met Jaap die gezellig in de huiskamer zat , Nettie voelt zich vaak alleen vertelt de begeleidster mij , een luisterend oor en een dikke knuffel doet wonderen , de koffie wordt gezet en we zitten heerlijk aan de keukentafel waar iedereen ( 10 bewoners ) wel iets vragen of vertellen wil ogenschijnlijk zo onbelangrijke verhalen en vragen maar niets is minder waar , het is de aandacht , het even samen zijn . Het voelt voor mij goed om dit te blijven doen . Het zijn juist deze mensen die we niet mogen vergeten , mensen die nauwelijks of geen eigen stem hebben . Zorg hebben voor elkaar , samen zorgen voor elkaar . Er komt bij mij een stukje uit een overweging van Ds. Venema in mij op  : “Zonder mijn naaste kan ik niet bestaan , zonder mijn naaste ben ik niet wie ik ben “. Ook de bewoners van Noorderhaven zijn mijn naasten en door hen kan ik zijn wie ik ben .
 
Namens uw diaconie ,
 
Guusje Kroon

 

 


De Baby  Box – Een Mission Possible project

De Bulgaarse Roma-meisjes behoren tot de meest kwetsbare mensen in Oost-Europa.  Armoede drijft hen tot bedelen, stelen en prostitutie. Het is voor de ouders een last om voor hun dochters te zorgen, zodat ze zo vroeg mogelijk worden uitgehuwelijkt. De meeste Roma-meisjes worden moeder wanneer ze tieners - en vaak jonge tieners - zijn. Tijdens de zwangerschap hebben ze meestal geen instructies over de gezondheidszorg of het ouderschap. Meestal komen ze voor het in eerst in contact met de medische zorg als het kind geboren is.
Voor deze speciale doelgroep jonge moeders heeft Mission Possible een nieuw programma ontwikkeld: Het Baby Box project. In dit project worden dozen met benodigdheden voor baby's en hun jonge moeders uitgedeeld in Bulgaarse Roma dorpen.
Het Baby box project van Mission Possible is een geweldige manier om exact die hulp te geven die de ontvangers nodig hebben. In het project worden moeders getraind om andere moeders in hun omgeving tot steun te zijn.
De BabyBox dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlichting over opvoeden van kinderen zorg, woonhygiene en voeding zijn een belangrijk onderdeel van het project. En door dit programma komen zij, vaak voor het eerst, in aanraking met het Evangelie.
U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag ovv “Baby Box project" of door het inzamelen van baby kleding.  Neemt u hiervoor contact met mij op!
Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl
Met vriendelijke groet,
Bert Dokter
Mission Possible Nederland
0595 438672


www.missionpossible.nl
NL07 RABO 0158 0454 24
PS. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Schrijf u dan in voor onze digitale nieuwsbrief.

 

Collecten overzicht
  
Zo  2 Juli  Collecte jeugdwerk    Geen afscheidsfeestjes meer
 
In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100% van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelijk maken!

Zo  9 Juli Diaconie  Evangelisatie
 
De kosten voor de verspreiding van het (evangelisatie)blad Elisabeth, voorheen De Elisabethbode, sinds 1929 een blad wat beoogt  mensen „houvast” te geven voor het leven, en lezers te „bemoedigen en ondersteunen in het geloof”.
 
Zo  16 Juli  Bartimeus
 
Bartiméus is in 1915 in Utrecht opgericht als 'Vereeniging tot bevordering van christelijke opvoeding en onderwijs voor blinde kinderen en jongelieden'. In 100 jaar tijd is Bartiméus uitgegroeid tot een expertise organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen.
 
Zo  23 Juli   Mercy Ships
 
Mercy Ships biedt gratis operaties op het ziekenhuisschip aan de allerarmsten in Afrika (in 2016 ruim 1.500). Daarnaast wordt het lokale medische personeel getraind, onder meer op het gebied van chirurgie, anesthesie en hygiëne. Al vele jaren ligt de focus op het uitbreiden van deze trainingen. Op deze manier worden kennis en vaardigheden doorgegeven, waardoor de gezondheidszorg in het land verbetert. De impact is groter, het is duurzamer en de verandering blijft wanneer het ziekenhuisschip naar een volgend land vaart. 
Meer weten, klik hier

 
Zo  30 Juli   Vluchtelingen werk Nederland
 
Vluchtelingen Werk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
Te denken valt  aan:  begeleiding tijdens de asielprocedure, werk en integratie, gezinshereniging, belangenbehartiging, educatie
 
Zo  6 Augustus  Diaconie Plaatselijk werk
 
We vormen een gemeenschap van mensen, zoals we hier allemaal bij elkaar zijn. Het omzien naar elkaar hebben we hoog in het vaandel. Het pastoraat in onze gemeente is een van de manieren waarop we dat vorm geven. Onze dominee en ouderlingen zetten zich daarvoor in, net als veelcontactpersonen. We ontmoeten elkaar op verschillende momenten, o.a. tijdens een wijkhuisbezoek. Het wijkhuisbezoek is een van de momenten die van groot belang zijn voor het contact met en tussen gemeenteleden. De opbrengst van de collecte gaat naar de ondersteuning van pastoraleactiviteiten en pastoraal medewerkers in de gemeenten in de vorm van onder meer cursussen. Zodat we het omzien naar elkaar echt gestalte kunnen geven en een hechtere gemeenschap worden.
 
 
Zo  13 Augustus   Versterk geloven in Egypte
 
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof.
De jaarlijkse bijbel quiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftig duizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars
 
 
 
Zo  20 Augustus   Stichting Veldwerk
 
“Geef een man een vis en hij eet voor een dag, leer hem om te vissen en hij eet zijn leven lang.”
 
Dit welbekende gezegde is een van de basisprincipes waar stichting Veldwerk haar activiteiten in Nepal op baseert. Het helpen van mensen in nood is een goede zaak, maar hulp is pas effectief wanneer het duurzaam is. De manier waarop stichting Veldwerk streeft naar duurzaamheid is het creëren van een draagvlak voor een project binnen de gemeenschap, waarin het project plaats vindt.
 
 
Zo  27 Augustus   Diaconie Plaatselijk werk
 
De collecte voor deze zondag is voor het diaconaal werk plaatselijk.
 
Zo  3 September   Missionair Werk en Kerkgroei: De nieuwe kerk in Kloosterwelle 
 
Pioniersplek Kloosterwelle, in Noordwelle in Zeeland, is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. Wekelijks is er een vesperviering met veel ruimte voor stilte. Na afloop, tijdens de maaltijd, is er tijd voor gesprek en ontstaat er een band tussen de mensen.
 
Zo  10 September   Waar generaties elkaar ontmoeten
 
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. In het dagelijks leven komen jongeren en ouderen elkaar regelmatig tegen en vinden er interessante ontmoetingen plaats. Maar vaak is er in de kerk geen of weinig contact tussen jonge en oudere generaties. JOP wil kerken ondersteunen om in de kerk waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud tot stand te brengen. JOP doet dat met kennis, inspiratie en een netwerk om ervaringen en activiteiten uit te wisselen.  
 
Gerard Balder


foto’s Promotie van de uitdeling van de paaspakketten en andere

Een grote hoeveelheid foto’s van de uitdeling van de paaspakketten.
Ook een paar begeleidende verhalen.
http://stichtingpromotie.blogspot.nl/

 
Ook Imola heeft haar blog bijgewerkt:

Verslag van het eerste verhaal van de Allemansavonturen
 


Vanmiddag hebben we de eerste Allemansavonturen gehad.
Een geslaagde middag met 7 enthousiaste kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar.
Karin heeft het verhaal van Vrouwtje Appelwang verteld en zij zong hierbij prachtige liedjes, met haar gitaar. Daarna mochten de kinderen nog een mooie verrekijker knutselen, lekker limonade drinken en een snoepje en koekje eten.

 Martine Dijkstra
 


 

 

 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Dhr. D. Bootsman, Pelmolen 17, 1723 CH  Noord-Scharwoude, tel. 0226-314101, e-mail

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres:

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail  en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: dhr. H. en mevr. F. Mumu-Tuuk (Allemanskerk), tel. 0226-340494
e-mailadres:

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.