PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
zo 25 jun 2017
Voorganger: Ds. W. Venema
dienst
Organist: Dhr. H.J. Jansen

Om de kerkdienst te beluisteren, klik hier

 


Diaconale collecte 

Zo 25 Juni  Diaconie Plaatselijk werk
 
We vormen een gemeenschap van mensen, zoals we hier allemaal bij elkaar zijn. Het omzien naar elkaar hebben we hoog in het vaandel. Het pastoraat in onze gemeente is een van de manieren waarop we dat vorm geven. Onze dominee en ouderlingen zetten zich daarvoor in, net als veelcontactpersonen. We ontmoeten elkaar op verschillende momenten, o.a. tijdens een wijkhuisbezoek. Het wijkhuisbezoek is een van de momenten die van groot belang zijn voor het contact met en tussen gemeenteleden. Zodat we het omzien naar elkaar echt gestalte kunnen geven en een hechtere gemeenschap worden.                 
 
  Liturgie Allemanskerk 25 juni 2017
Thema: Een klein stekkie
 
RONDOM HET BEGIN
Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen:  Lied 286, 1 en 2
Gebedsstilte
‘Onze hulp’& bemoediging
Zingen: Lied 286, 3
Inleiding op de dienst
Kyriё en (gezongen klein) gloria (Lied 195)
 
RONDOM HET WOORD
Gebed
Lezing Openbaring 21, 1-4
Zingen: Lied 726, 1 & 6
Uitleg: Een klein stekkie
Zingen:  Lied 603
 
RONDOM HET SLOT
Gebeden (Dank- en voorbede – gebedsstilte – Onze Vader)
Inzameling
Slotlied:  Lied 415, 1 en 2
Wegzending en zegen
Amenlied: Lied 415, 3 
 

terug
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Dhr. D. Bootsman, Pelmolen 17, 1723 CH  Noord-Scharwoude, tel. 0226-314101, e-mail

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres:

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail  en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: dhr. H. en mevr. F. Mumu-Tuuk (Allemanskerk), tel. 0226-340494
e-mailadres:

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.