PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

De kerkdiensten worden iedere zondag rechtstreeks uitgezonden om 10:00 uur, klik: 
kerkdienstgemist.nl/stations/2349-Protestantse-Gemeente-Langedijk-Noord

-Ook kan tijdens de dienst geluisterd worden via de volgende stream:
 https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521786.mp3


ARTIKELEN juni/juli

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activiteiten in het kader van 50 jaar Allemanskerk.

Nieuwsbrieven ook hieronder te lezen:

Klik  hier voor de nieuwsbrief van 5 mei
 

Collectenoverzicht 22 mei t/m 12 juni

St. Promotie weekbericht 21/22 van 2022, klik hier

 


Collecten 22 mei t/m 26 juni


Zo 22 Mei  Oog voor kinderen in pioniersplekken

Pioniersplekken van de Protestantse Kerk zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers. Deze kerkplekken vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar het Evangelie
gedeeld wordt op een manier waar mensen zich in herkennen. De pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht wil een huiskamer voor de wijk zijn, waar men elkaar kan ontmoeten. Kinderen en jongeren horen er helemaal bij. Voor hen is er in de Kidsclub en BadhuisForYouth alle ruimte voor gezelligheid. Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast alle gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken in het hele land

Zo 26 Mei  Hemelvaartsdag   SISL

De contactpersonen van SISL verzorgen en beoordelen de hulpverzoeken die binnenkomen en toetsen deze aan de statuten. Na de aanvraag, wordt contact opgenomen met leden van het dagelijks bestuur voor goedkeuring van de toekenning van de hulp aanvraag. Zo helpt SISL de armoede in de gemeente Langedijk tegen te gaan. Een gedeelte uit het jaarverslag van SISL is hier opgenomen.

• In 2021 heeft SISL in 15 gevallen ondersteuning gegeven in de vorm van:
- hulp bij het op orde brengen van de financiële administratie.
- financiële hulp in de vorm van leningen of giften onder andere voor fietsen om naar school te        kunnen gaan. Hierdoor was het busvervoer niet nodig, wat weer een besparing gaf.
 - hulp bij het aanschaffen van benodigde goederen: huisraad, o.a. wasmachine, schoolspullen.
 - hulp bij huur voor woningzoekend gezin.
Met deze collecte helpen we de stichting met de mogelijkheid het werk voort te zetten


Zo 29 Mei   Diaconaat: ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.


Zo 5 Juni  Bijbel brengt arme boeren in actie

Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren. Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te zetten. En als ze zien dat hun leven erop vooruit gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze begeesterd.


Zo12 Juni  Evenement Kanker bestrijding   ROPARUN

In 2021 kende de Roparun een aangepaste editie. Het was niet alleen een feestje doordat het de jubileumeditie was, maar ook omdat het na twee jaar afwezigheid eindelijk weer een weerzien met de teams was. Voor de teams was het lastig om in deze onzekere tijden voor te bereiden en acties te organiseren. Toch wisten de teams desondanks een bedrag van maar liefst 2.030.030 euro op te halen. Met het binnenkomende geld steunt de Roparun projecten die het leven van mensen met kanker veraangenamen.

Zo 19 Juni    Diaconie

In het kader van Evangelisatie mogelijkheden die er zijn in onze kerkgemeenschap verspreidt en betaalt de diaconie een aantal abonnementen van Open deur en de Elisabeth bode. Met deze collecte doet de diaconie de aankoop en verspreiding van deze abonnementen

Zo 26 Juni  Diaconaat Nederland

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen. Kerk in Actie wil deze initiatieven door middel van deze collecte ondersteunenhttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUMqmKm3zggeQAxxjP3z1HZbj9eoVUZz_A_SE3WncYorHQChLvEg Collecten overzicht

 

Zo 17 Juli  Stichting Promotie Humanitaire  hulp  aan Oost-Europa

Stichting Promotie wil directe humanitaire hulp verstrekken aan de Bulgaarse en Roemeense bevolking. Kleding, voedselpakketten, medicijnen, verbandstoffen en dekens zijn daar enkele voorbeelden van. Tevens probeert onze stichting structurele hulp te verlenen om de levensstandaard van de bevolking duurzaam te verhogen. De  stichting houdt zich daarbij o.a. bezig met het opnieuw inrichten van scholen en tehuizen, het leveren van bedden en medische apparatuur aan ziekenhuizen en het verstrekken van gereedschap en onderdelen aan ambachtslieden. De kracht van onze organisatie is dat het hele traject – van inzamelen tot en met afleveren van de goederen – in eigen hand wordt gehouden. Deze vorm van directe hulp garandeert het beste resultaat.

Zo 24 Juli   Stichting Trans World Radio voor Nederland

Trans World Radio is een internationale christelijke radio-organisatie. Zij zendt uit vanuit 14 landen via de korte golf en ook via lokale radiostations, kabel, satelliet en het internet. Zo worden miljoenen mensen bereikt met Evangelie in hun eigen taal in 160 landen en zendt programma's uit in meer dan 200 verschillende talen en dialecten

Zo 31 Juli  Diaconie  Pastorale activiteiten

We vormen een gemeenschap van mensen, zoals we hier allemaal bij elkaar zijn. Het omzien naar elkaar hebben we hoog in het vaandel. Het pastoraat in onze gemeente is een van de manieren waarop we dat vorm geven. Onze dominee, ouderlingen en pastoraal medewerkers zetten zich daarvoor in, net als veel contact- en wijkbezoekers. We ontmoeten elkaar op verschillende momenten. De opbrengst van de collecte gaat naar de ondersteuning van pastorale activiteiten en pastoraal medewerkers in de eigen gemeente. Zodat we het omzien naar elkaar echt gestalte kunnen geven en een hechtere gemeenschap worden.


Zo 7 Augustus Taizé

De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Alleen al door haar bestaan is de gemeenschap een ‘gelijkenis van gemeenschap’, een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.
De broedergemeenschap leeft slechts van haar werk. Ze aanvaardt voor zichzelf geen enkele gift. Persoonlijke erfenissen van broeders worden ook niet aanvaard, maar de gemeenschap schenkt ze aan hele arme mensen.

Zo 14 Augustus   Zending  Egypte

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Zo 21 Augustus   Voedselhulp Langedijk

“Liefde geven vanuit het Geloof, zodat de hoop terugkomt…”

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist je dat niemand honger hoeft te  hebben als we voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor mens en milieu. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat het hardste nodig hebben. Zij bieden hulp in de vorm van voedselpakketten en een kledingbank. Ook kunnen mensen advies krijgen van een budgetcoach. De stichting draait volledig op vrijwilligers die zich met veel liefde en enthousiasme in zetten voor hun medemens. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. Help jij ook mee?


Zo 28 Augustus  Mission Aviation Fellowship  MAF


In de landen waar MAF werkt is het wegennet zo slecht of zijn de afstanden zo groot dat hulp over de weg niet efficiënt is. Doktoren zijn soms dagen onderweg. Als iemand naar het ziekenhuis moet, is het vervoer vaak onmogelijk. MAF biedt uitkomst: ze helpt waar wegen eindigen of onbegaanbaar zijn. Met de vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF mensen in afgelegen gebieden bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 2.000 kerken en (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk.
 

Zo 4 September  Wereld diaconaat in Myanmar

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.


Gerard Balder
 
Activiteiten in het kader van 50 jaar Allemanskerk.
FOTO EXPOSITIE ALLEMANSKERK DOOR DE JAREN HEEN

Vanaf 4 juni is er een foto expositie te zien in de Allemanskerk in Oudkarspel.
De aanleiding tot deze expositie is het feit dat het dit jaar op 15 september vijftig jaar geleden is dat de kerk officieel weer in gebruik is genomen na de verwoestende brand in 1969. De Sint Maartenskerk verrees uit de as en kreeg de nieuwe naam Allemanskerk als herinnering aan de inzet van alle mensen die mee hielpen hun kerkgebouw in stand te houden.
Tijdens de expositie, waarvoor de kerk vanaf 5 juni iedere zondag in de maanden juni, juli en augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur geopend is, zijn foto’s te zien van de brand uit 1969, foto’s van de herbouw van de kerk en van verschillende activiteiten in de kerk daarna. Er is een folder gemaakt met de beschrijving van de foto’s en er liggen krantenknipsels uit die tijd, die u kunt lezen.
Kortom: een interessante foto expositie in een prachtige monumentale kerk.
Hartelijk welkom in de Allemanskerk, Dorpsstraat 878, Oudkarspel.


Zomeravondconcert op vrijdag 24 juni.

Op vrijdagavond 24 juni a.s. vanaf 20:00 uur zal dit plaatsvinden in de Allemanskerk. Het is heel bijzonder dat dit Canadese muziekgezelschap de Allemanskerk heeft uitgekozen voor een concert. Door een relatie met Nederland als geboorte en tweede woonland van een van de leden, Wil Andrea, is dit idee ontstaan. Wij zijn vereerd dit gezelschap te mogen ontvangen. Het is het “Nothern Lights Quartet”. Een gezelschap van professionele muzikanten en docenten uit Toronto in Canada. Tijdens hun verblijf geven zij concerten in ons land. De leden zijn: Barbara Hart-alt viool, Leona Davidson-viool, Andrea Currie Jefferson-viool, David Rodrigo-cello en Wil Andrea-dwarsfluit. Het muziekgezelschap zal in wisselende samenstelling een anderhalf uur durend gevarieerd concert geven. Iets om naar uit te kijken, u wordt van harte uitgenodigd en de toegang is gratis.


KOFFIEOCHTEND ONDER EEN HOEDJE

  
   “Zet ‘m op”

Wil Gorter van Hoedenmuseum “Zet ‘m op” vertelt op humoristische wijze alles over hoeden en allerlei bijzondere hoofddeksels. Zij heeft een hoedencollectie van 400 hoeden.
Datum: 20 juli 2022Tijd: 10.30 uur – 12.30 uur
Plaats: Allemanskerk
Dorpsstraat 878 Oudkarspel

U bent van harte uitgenodigd voor een gezellige koffie ochtend en we zien u graag op woensdag 20 juli.                  
De toegang en koffie is gratis.
Neem gerust iemand mee.                

 
terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Mw. Tineke Gootjes, e-mail scribaatallemanskerk@quicknet.nl

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord. KvK-nummer 83440178.
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres: allemanskerk@hetnet.nl

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail kerk.allemans@gmail.com en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail annette.glas@multiweb.nl

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: j.kreuk@ziggo.nl. Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: mevr. M. Dijkstra
Telefoonnummer: 06-15232478 (als eerste bellen) 0226-317212
e-mailadres: allemanskerkmartine@gmail.com

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,  dickhogervorst84@gmail.com


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.