PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

De kerkdiensten worden iedere zondag rechtstreeks uitgezonden om 10:00 uur, klik: 
kerkdienstgemist.nl/stations/2349-Protestantse-Gemeente-Langedijk-Noord

Het zijn diensten met maximaal 60 personen, en ... we mogen weer zingen!


ARTIKELEN september/oktober

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klimaatpelgrims gezocht
Van 30 september tot 11 oktober komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland, op weg naar de wereldklimaatconferentie in Glasgow. Wil je meelopen en dagelijks verslag doen van de tocht? Meld je dan aan als pelgrimsjournalist!

>> Meer informatie


Het is ook een groene kerk actie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met ingang van november 2020 is de nieuwsbrief ook hieronder te lezen:

Klik  hier voor de nieuwsbrief van 6 augustus
 

Collectenoverzicht 26 september t/m 7 november

St. Promotie weekbericht 38 van 2021, klik hier


 


 


 

Collecten 26 september t/m 7 november


Zo 26 September   Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen Israël

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.


Zo 3 Oktober  Kerk en Israël.

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Zij voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof.  Daarom is het nodig ons hierop te bezinnen, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kern woorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.


Zo 10 Oktober  Jeugdwerk

De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Opvoeden doe je samen met anderen. Ook in de geloofsopvoeding hebben ouders anderen om hen heen nodig, een geloofsgemeenschap die hen ondersteunt en ruimte biedt om ervaringen uit te wisselen. De kerk is zo’n plek waar ouders hun geloof kunnen delen en levend houden, hun opvoedvragen kunnen delen en bemoedigd kunnen worden door anderen. Jong Protestants heeft materiaal ontwikkeld om het geloofsgesprek tussen ouders en kinderen te stimuleren.

 
Zo 17 Oktober  Wereld diakonaat Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving.

 
Zo 24 Oktober  Diakonie  Pastorale activiteiten

We vormen een gemeenschap van mensen, zoals we hier allemaal bij elkaar zijn. Het omzien naar elkaar hebben we hoog in het vaandel. Het pastoraat in onze gemeente is een van de manieren waarop we dat vorm geven. Onze dominee, ouderlingen en pastoraal medewerkers zetten zich daarvoor in, net als veel contact- en wijkbezoekers. We ontmoeten  op verschillende momenten. De opbrengst van de collecte gaat naar de ondersteuning van pastorale activiteiten en pastoraal medewerkers in de eigen gemeente. Zodat we het omzien naar elkaar echt gestalte kunnen geven en een hechtere gemeenschap worden.


Zo 31 Oktober   Wij zijn Dorcas - samen met jou!

Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland.. Van de winkelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas werkt.Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in de landen die ons werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor allen die met ons optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet. En vindt het werk geen weg. Zolang er armoede is en ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig en vindt Uw bijdrage een goede weg.


Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God.


En daarom geloven we in de kracht van mensen.


 

Zo 7 November Zending Guatamala

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld. Zij verdienen onze steun. 

Gerard Balder
 

terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Mw. Tineke Gootjes, e-mail scribaatallemanskerk@quicknet.nl

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord. KvK-nummer 83440178.
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres: allemanskerk@hetnet.nl

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail kerk.allemans@gmail.com en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail annette.glas@multiweb.nl

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: j.kreuk@ziggo.nl. Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: mevr. M. Dijkstra
Telefoonnummer: 06-15232478 (als eerste bellen) 0226-317212
e-mailadres: allemanskerkmartine@gmail.com

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst, willyendick@quicknet.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.