PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

ARTIKELEN oktober/november


Nieuwsbrief november Raad van Kerken in Nederland

Zondag 18 november 10 uur – muzikale theaterdienst ‘TOBIT’ in de Allemanskerk. 

Kerstpakketten inpakken in Broek op Langedijk 22 en 23 november!!!

Het koor Connection in Concert, zondag 25 november 15:00 uur
in de Kooger Kerk Zuid-Scharwoude


Nieuwsbrief Oicocredit nummer 3 oktober 2018

Collectenoverzicht 18 november t/m 9 december

Opvang in Armenië


ARTIKELEN december/januari

Fotoimpressie en filmpjes Kerstival

Foto's herinneringsconcert


Zondag 18 november 10 uur – muzikale theaterdienst ‘TOBIT’ in de Allemanskerk. 
 
De muzikale en ietwat theatrale Allemans Anders-dienst op 18 november a.s., sluit aan bij de thematiek van de laatste weken van het kerkelijk jaar. Het verhaal van Tobit, uit het gelijknamige (deuterocanonieke) bijbelboek, is een verhaal van alle tijden. Naast Tobit en zijn vrouw Anna, is er een grote rol weggelegd voor zoon Tobias en diens begeleidende engel Rafaël. Ook Tobias’ geliefde Sara, met haar beschermende vader, verschijnt op het toneel. De schrijver van het verhaal en een drietal ‘side-kicks’ geven uitleg en commentaar. In een modern jasje gestoken komt zo tijdens de dienst het oude verhaal tot leven en openbaart (hopelijk) zijn betekenis en relevantie voor de dag van vandaag. 
Een verhaal van daar en toen in het hier en nu, over afscheid nemen en loslaten, verlangen en heimwee, op weg gaan, zoeken en vinden.
Met medewerking van spelers en muziekmakers van binnen en buiten de Allemanskerk. 

Toegang vrij - collecte bij de uitgang.

 


Kerstpakketten inpakken in Broek op Langedijk!!!
 voor Roemenië

Locatie: 
 DULLEWEG 20 1721 CT Broek op Langedijk (Het oude pand van Beukers Houten Vloerenbedrijf.)
Tijdstip: 
 8:30  - 16:00
 
 

Beste mensen,
 
Het duurde even voordat de kogel door de kerk was, maar uit de omschrijving in het onderwerp begrijpt u al wel dat we inmiddels de zekerheid hebben dat: WE GAAN VERHUIZEN en dat we in het nieuwe pand de pakketten gaan samenstellen voor Kerst 2018.
Hoever de aanpassingen in het nieuwe pand dan zullen zijn is nog een beetje onzeker maar momenteel is men vreselijk druk met het verbouwen en herinrichten van het pand, zodat de afdeling planning, - garage en wij er op tijd terecht kunnen.
Wij zullen ons misschien voorlopig hier en daar wat moeten aanpassen, maar dat zal geen probleem zijn en gaat zeker lukken.
 
Halverwege deze maand gaan we dus verhuizen naar:
DULLEWEG 20.
1721 CT  Broek op Langedijk
(Het oude pand van Beukers Houten Vloerenbedrijf.)
Bereikbaar:
 
  • Komend vanuit noordelijke richting over de Westelijke Randweg, ga je op de rotonde met de Nauertogt rechtdoor de Dulleweg op, langs de winkel van Dorcas. (Vanaf de N245 is dat op de tweede rotonde rechtsaf). Tenslotte is het kort voorbij de tweede kruising (Middelmoot) aan de rechter kant.

 
 
  • Komend vanuit oostelijke (bijv. Heerhugowaard) – en zuidelijke richting (Sint Pancras) doorrijden tot aan de rotonde bij de Lay’s chipsfabriek. Daar ga je rechtsaf -of rechtdoor in noordelijke richting (Winkelcentrum) en vervolgens op de volgende rotonde linksaf De Punt op. Dan de tweede weg rechts (de Dulleweg) en het tweede pand links.


 
 
Als u ons (weer) wilt helpen met het samenstellen van de kerstpakketten voor een deel van  de allerarmsten van Roemenië bent u daar van harte welkom op:
donderdag 22 - en vrijdag 23 november 2018 tussen 08.30 en 16.00 uur.
Vanaf het eerstgenoemde tijdstip staat de koffie klaar. Om 09.00u. gaan we beginnen en rond lunchtijd zorgen wij voor broodjes e.d..
 
Met de pakketten die we gaan samenstellen hopen wij voor deel van de allerarmsten in Roemenië de kerstdagen wat op te fleuren en hen een steuntje in de rug te geven voor de komende winter. Op ons blog komen meer bijzonderheden te staan en ook een foto met wat er deze keer in de pakketten gaat
De gemaakte pakketten worden door onze mede-vrijwilligers/chauffeurs gebracht naar 10 verdeelpunten, verspreid over Roemenië. De ons goed bekende beheerders van deze punten zullen voor een juiste uiteindelijke verdeling zorg dragen.
Nadat de pakketten zijn uitgedeeld, zullen door hen opgemaakte verslagen met foto’s ook op het blog komen te staan.  Af en toe dus eens kijken op: http://stichtingpromotie.blogspot.nl  (word “volger” en krijg bericht als er nieuws op het blog verschijnt).
 
Ook zoals inmiddels wel gebruikelijk is vragen wij u om, via een mailtje naar , aan te geven:
·         Of u ons wilt/kunt komen helpen en
·         zo ja, hierbij aan te geven welk(e) dagde(e)l(en) wij op u kunnen rekenen. Voor zowel de planning als de catering is dit wel handig.
 
Graag verwelkomen wij u (op één van) deze dagen.
 
Namens alle vrijwilligers -en zeker ook namens de ontvangers van de pakketten- bij voorbaat hartelijk dank,
 
Stichting Promotie
Rob Booden, secr.
 
www.stichtingpromotie.nl
http://stichtingpromotie.blogspot.nl


Het koor Connection in Concert, zondag 25 november 15:00 uur
in de Kooger Kerk Zuid-Scharwoude


Het koor staat onder leiding van Rolien Eikelenboom en wordt begeleid door een vierkoppig combo.
 
Deze middag zingen we een mix van ons normale repertoire en ook nummers uit ons kerstrepertoire.
Kijk voor meer info op :
www.connection-hetkoor.nl en www.koogerkerk.nl

Een koor dat al 33 jaar bestaat is niet echt bijzonder; wat wel bijzonder is, is het feit dat het koor vele stijlen beheerst. Zo zingt het koor up-tempo gospels, maar ook ingetogen ballads en heeft het een aantal klassieke stukken in het repertoire. Ook heeft het koor een uitgebreid paas- en kerst-repertoire.
De dirigente van het koor, Rolien Eikelenboom, staat ook al vanaf het eerste uur voor het koor, net zoals een aantal leden die al vanaf het begin af aan meezingen. Een fijne vaste basis dus!
Het koor kan prachtig à capella zingen, maar het komt pas echt los als het vaste vierkoppige combo het koor begeleidt. De begeleiding bestaat uit keyboard (Roel Donken), basgitaar/hobo (Helen van Wolferen), gitaar (Han Heevel) en drums (André van Roode). Af en toe schuift koorlid Miranda Zuurbier bij het combo aan om met haar accordeon het koor weer een heel ander geluid te geven.
 
Genoeg variatie dus in dit koor!
Laat u verrassen door dit gezellige gemengde koor bestaande uit 30 zangers (m/v) en fijne begeleiding!
 
Deze middag zingen we, in de sfeervolle Koogerkerk, een mix van ons normale repertoire en van ons kerstrepertoire.
 
Entree: 10 euro. Kaarten aan de zaal of reserveren via:

 
Adres:
Kooger Kerk
Koog 30
1722 EM Zuid-Scharwoude


Opvang in Armenië
Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.
De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege de armoede.
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië. Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders.
Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh).

Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,-

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Armenië”.

Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl 

Collectenoverzicht 18 november t/m 9 december

Zo 18 November  Dorcas
 
Wij zijn Dorcas - samen met jou!
Wij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. Aan onze mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en ongelijkheid. Zolang er onrecht is en onrust. Zolang is Dorcas nodig.
 
Zo 25 November   Diaconie
 
Vandaag collecteren we voor het werk binnen onze eigen gemeente. Want dat is de plaats waar we samen Gods nabijheid ervaren en door de Geest gestalte kunnen geven aan het Koninkrijk.
 
 
Zo 2 December  Missionair werk, help de nieuwe kerk in Bilthoven
 
De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in BIlthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten zoals Youth Alpha.
 
 
Zo 9 December  Pastoraat nieuwe stijl
 
In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Protestantse Kerk brengt vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat om van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren, zoals bv. e-learning pastorale gesprekken.
Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf.
 
Gerard Balder


 


 


Fotoimpressie en filmpjes Kerstival

Voor filmpjes klik hier


 


Foto's herinneringsconcert

Foto's van Marjolein Ansink Fotografie


 

terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Mw. Tineke Gootjes, e-mail

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres:

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail  en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: dhr. H. en mevr. F. Mumu-Tuuk (Allemanskerk), tel. 0226-340494
e-mailadres:

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.