PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

ARTIKELEN mei/juni/juli

Orgeltochten in Noord-Holland, zaterdag 14 juli in Langedijk

Nieuwsbrief juni Raad van Kerken in Nederland

Collectenoverzicht 3 juni t/m 15 juli

Opvang in Armenië


ARTIKELEN december/januari

Fotoimpressie en filmpjes Kerstival

Foto's herinneringsconcert


ARTIKELEN augustus/september

foto's van de startzondag


Orgeltochten in Noord-Holland, zaterdag 14 juli in Langedijk

Zaterdag 14 juli vinden er in Langedijk orgelconcerten plaats in 3 kerken, die zullen worden uitgevoerd door Christine Kamp 

10.30 uur · Zuid-Scharwoude – Kooger Kerk – Koog 30 -Van Dam, 1881 en Pilcher, 1839

12.00 uur · Noord-Scharwoude- Sint Jan de Doper-Dorpsstraat 516-Forster & Andrews, 1880 en Vermeulen, 1917

14.30 uur · Oudkarspel – Allemanskerk-Dorpsstraat 878-Adema-Schreurs , 1979

Prijs p.p. € 15,-. Vooraf opgeven is niet nodig.

Meer weten, klik hier


Opvang in Armenië
Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.
De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege de armoede.
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië. Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders.
Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh).

Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,-

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Armenië”.

Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl 

Collectenoverzicht 3 juni t/m 15 juli

Zo 3 Juni  Voedselhulp Langedijk
 
De stichting “Er is Geloof, Hoop en Liefde” is een voedselhulporganisatie in Langedijk welke wekelijks voedselpakketten uitdeelt voor gezinnen uit Langedijk.  Met het geven van voedselhulp wil de stichting hoop bieden aan mensen in een moeilijke situatie en geloof in de toekomst.


Zo 10 Juni Bijen houden biedt jongeren toekomst
 
Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst.


Zo 17 Juni    Inloophuis als ontmoetingsplek
 
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.
 
 
Zo 24 Juni    Het NBG brengt de Bijbel dichtbij

 
Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbel vertaling voor Burkina Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.
 
Zo 1 Juli      Met school naar de kerk.
 
Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen.

Zo 8 Juli   Edukans   Onderwijs de kans van je leven
 
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.

 

Zo 15 Juli   Directe Hulp – Beste Resultaat

Stichting Promotie wil directe humanitaire hulp verstrekken aan de Bulgaarse en Roemeense bevolking. Kleding, voedselpakketten, medicijnen, verbandstoffen en dekens zijn daar enkele voorbeelden van.
Tevens probeert onze stichting structurele hulp te verlenen om de levensstandaard van de bevolking duurzaam te verhogen. De  stichting houdt zich daarbij o.a. bezig met het opnieuw inrichten van scholen en tehuizen, het leveren van bedden en medische apparatuur aan ziekenhuizen en het verstrekken van gereedschap en onderdelen aan ambachtslieden.


Foto's van de startzondag

Het thema van deze startdag was "tijd".
Er waren 3 groepen:

groep die naar "tijd" zocht in de bijbel
          groep die naar "tijd" zocht in het liedboek
groep die naar een verhaal luisterde
          Auke en Olivia luidden het nieuwe seizoen in


Ook was er aandacht voor fairtrade producten, Fred kan daar veel over vertellen

De dag werd besloten met een vaartocht vanaf en een lunch in het Behouden Huis  
 


Fotoimpressie en filmpjes Kerstival

Voor filmpjes klik hier

 


Foto's herinneringsconcert

Foto's van Marjolein Ansink Fotografie


 

terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Dhr. D. Bootsman, tel. 0226-314101, e-mail

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres:

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail  en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: dhr. H. en mevr. F. Mumu-Tuuk (Allemanskerk), tel. 0226-340494
e-mailadres:

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.