PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

ARTIKELEN november/december

                          
Technische problemen met de kerkradio

"Een Muzikale Overdenking" uitgezonden op CompleetFM

E-flits Raad van Kerken Nederland januari

Weekbericht 51 van stichting Promotie, klik hier

Nieuwsbrief november Raad van Kerken in Nederland

Collectenoverzicht 13 januari t/m 17 februari

Opvang in Armenië
 


 
 
Technische problemen met de kerkradio
 
Diverse luisteraars ervaren op dit moment technische problemen met de kerkdiensten op de radio (via de ether en via de kabel). Het geluid, m.n. het gesproken woord, is te luid en daardoor slechter verstaanbaar. 
Er zijn sterke aanwijzingen dat de problemen worden veroorzaakt in de techniek van de lokale radio "CompleetFM". Door de verhuizing van de lokale radiozender van Heerhugowaard (die ook de techniek van CompleetFM verzorgt) kan het tot eind januari duren voordat de problemen zijn opgelost.
 
Tijdelijke oplossingen:

 1. De diensten kunnen zonder problemen worden beluisterd via het internet op: https://www.compleetfm.nl/kerkplayer/
 2. U kunt wekelijks een opname van de kerkdienst via email ontvangen. In het emailbericht leggen wij ook uit hoe u de kerkdienst kunt beluisteren.
 3. U kunt wekelijks thuis een CD ontvangen met de kerkdienst, die u kunt afspelen op een CD-speler (net zoals vroeger met de cassettebandjes). 

Wilt u de opnames via email of op CD ontvangen tot de problemen zijn opgelost (of weet u iemand die dit wil ontvangen)? Neem dan contact op met Jan Borst of één van de "knoppenisten". Jan Borst is te bereiken op:  / 0226-314197
 
Nico Zwaneveld 
 


"Een Muzikale Overdenking" uitgezonden op CompleetFM

Elke zondag om 12:00 uur wordt het radioprogramma "Een Muzikale Overdenking" uitgezonden op CompleetFM (met een herhaling elke woensdagavond om 19:00 uur).
 
"Een Muzikale Overdenking" is een ontspannend christelijk radio programma gericht op 40+-ers, met een zeer toegankelijk christelijk boodschap dat uitnodigt tot reflectie.
 
Het programma wordt gemaakt door Nico Zwaneveld. Met het programma wil Nico luisteraars aanzetten tot nadenken over zaken die werkelijk belangrijk zijn in het leven. Denk daarbij aan hoe we onszelf zien en behandelen, het gezin, vrienden, naasten, collega's en de gemeenschappen waarin wij ons begeven. Nico wil langs deze weg laten zien dat het christelijk geloof nog steeds actueel is en een rotsvast houvast biedt voor een stabiel en waarden-vol leven.
 
Elke uitzending heeft een thema dat met behulp van christelijke muziek, teksten/gedichten en een overdenking wordt uitgewerkt.  Het programma wordt "Zender-Neutraal" gemaakt, en daardoor is het ook direct door andere omroepen te gebruiken. 
 
Met het programma wil Nico niet alleen mensen bereiken die een actief kerkelijk leven hebben, maar ook mensen die wel iets met geloof hebben maar zelden of nooit een kerkdienst bijwonen. Het programma is niet bedoeld als alternatief voor een kerk (want kerk-zijn ben je samen). Nico ziet het programma als een laagdrempelig voorproefje van het geestelijke voedsel dat een actief geloofsleven te bieden heeft.
 
Het programma is te horen op CompleetFM via de ether op 107.2 FM, op de kabel 89.0 (Langedijk), Ziggo kanaal 923 en als live stream via het internet
www.nederlandseradio.nl/compleet-fm
Uitzendschema: zondag van 12:00 - 13:00 uur, en woensdag van 19:00 - 20:00 uur (herhaling)
 
Daarnaast is het programma ook als "uitzending gemist" te beluisteren op Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC2PojCuzWBREH6YCYBYqXsg
Er is ook een pagina op Facebook: https://www.facebook.com/EenMuzikaleOverdenking

Nico Zwaneveld

 


Opvang in Armenië
Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.
De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege de armoede.
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië. Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders.
Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh).

Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,-

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Armenië”.

Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl 

Collectenoverzicht 13 januari t/m 17 februari
 
Zo 13 Januari   Migratie verbindt kerken wereldwijd
 
Door migratie ontstaan wereldwijd op onverwachte plekken nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika die na een studie of (tijdelijke) baan besluiten te blijven. Kerken in de golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië waar Kerk in Actie al decennialang relaties mee onderhoudt.
 
 
Zo 20 Januari  Gezamenlijke Dienst  SISL
 
Om de inwoners van Langedijk die in financiële nood verkeren de helpende hand te bieden, werken de kerkgenootschappen van Langedijk samen in de Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk, afgekort SISL.
De stichting wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende kerken, donaties van bedrijven en particulieren en inkomsten uit evenementen en acties.
Mensen die acuut hulp nodig hebben en (nog) niet bij andere instanties terecht kunnen, kunnen door die instanties naar SISL worden verwezen.
 
 
Zo 27 Januari Jeugdwerk  Duizenden jongeren spelen Sirkelslag
 
Op vrijdagavond 1 februari gaan in heel Nederland 600 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young, een online spel van JOP, Jong Protestant. Met Sirkelslag spelen clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen uit heel Nederland. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofs​onderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol
 
 
Zo 3 Februari  Werelddiaconaat  Water staat Bengalen aan de lippen
 
Water staat Bengalen aan de lippen BIjna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.
 
 
Zo 10 Februari  Catechese en educatie. Eigentijds catechesemateriaal
 
Eigentijds catechesemateriaal Het is niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op de ontdekkingsreis naar het christelijk geloof en de betekenis van het geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal Overhoop. Hierin komen alle ‘basics’ van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is!
 

Zo 17 Februari  Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië

 
De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. In 2018 hebben meer dan 5 miljoen mensen dringend hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen. Meer dan 300.000 kinderen zijn in acuut levensgevaar door honger.
 

Noodhulp & weerbaarheid vergroten

Kerk in Actie verleent noodhulp, en vergroot de weerbaarheid van mensen door hen beter voor te bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. In die gebieden waar de droogte minder extreem is, versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid. Welke hulp bieden we?
 • Voedselpakketten voor herders en boeren
 • Voedingssupplementen voor ondervoede kinderen en zwangere vrouwen
 • Nieuw vee voor boerengezinnen
 • Landbouwgereedschap, verbeterde zaden en landbouwtraining voor boeren
 • Drinkwater voor scholen, herstel van waterputten, bouw van ondergrondse wateropslagplaatsen
 • Trainen van watercommissies, zodat de mensen zuinig met water omgaan
 • Voorlichting over hygiëne en water

 

Rampenpreventie blijft doorgaan

Kerk in Actie traint en coacht kerkelijke partners in Ethiopië. Zij maken mensen beter bestand tegen deze rampen. Boeren en herders leren wateropslagplaatsen herstellen en ondergrondse waterputten aanleggen. Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die tegen droogte bestand zijn. De situatie in Ethiopië is bijzonder schrijnend en levensbedreigend voor miljoenen mensen. Uw steun is hard nodig.
 • 1 kilo droogtebestendig zaaigoed voor groente kost 24 euro
 • 1 bijenkorf kost 70 euro
 • 1 ezel kost 120 euro
 • 1 training in rampenpreventie kost 500 euro.
   
   
  Gerard Balder

 

terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Mw. Tineke Gootjes, e-mail

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres:

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail  en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: dhr. H. en mevr. F. Mumu-Tuuk (Allemanskerk), tel. 0226-340494
e-mailadres:

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.