PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

ARTIKELEN maart/april

Opbrengst collecteweek ZOA €1055,94

Opvang in Armenië

Zondag 22 april Allemans Andersdienst om 10 uur

Allemansavonturen zondag 18 en zondag 25 maart

E-flits Raad van Kerken in Nederland april

Allemans voorjaars gemeenteavond woensdag 11 april in het Allemanshuis

Collectenoverzicht 25 maart t/m 22 april

E-flits Raad van Kerken in Nederland maart

ARTIKELEN december/januari

Fotoimpressie en filmpjes Kerstival

Foto's herinneringsconcert


ARTIKELEN augustus/september

foto's van de startzondag


Opbrengst collecteweek ZOA €1055,94

Gemeente Langedijk -  18 vrijwilligers hebben van 26 t/m 31 maart in de gemeente Langedijk gecollecteerd voor ZOA. De opbrengst van €1055,94 wordt gebruikt om slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld te ondersteunen. ZOA verleent noodhulp, maar werkt ook aan wederopbouw. 

Landelijk hebben ruim 15.000 vrijwilligers gecollecteerd voor stichting ZOA.
De hulp van ZOA aan slachtoffers van natuur- en oorlogsgeweld is hard nodig. Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht. ZOA helpt hen met de opbrengst van de collecteweek door hen ter plekke of in een buurland op te vangen en noodhulp te bieden. Denk hierbij aan voedsel, schoon drinkwater en (tijdelijk) onderdak. Daarnaast worden ze geholpen om ook na een ramp hun leven weer op te bouwen.

ZOA bedankt alle collectanten in de gemeente Langedijk en iedereen die heeft gegeven. Heeft u de collectant gemist? U kunt ook doneren door ‘ZOA’ te sms’en naar 4333 (eenmalig €1,50) of via www.zoa.nl/doneer.

 


Opvang in Armenië
Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.
De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege de armoede.
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië. Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders.
Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh).

Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,-

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Armenië”.

Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl
 


Zondag 22 april Allemans Andersdienst om 10 uur
 
Zondag 22 april wordt er weer een Allemans Andersdienst gehouden.
Het thema voor deze dienst is:
 
             Tussen winter en zomer”
 
In deze dienst zal een koortje van 9 personen onder leiding van  HenkJan Jansen diverse Nederlandse liederen zingen. Deze liedjes van onder andere Daniel Lohues en Toon Hermans gaan over de verschillende seizoenen, maar vooral over de lente, die nu echt in aantocht is. Ook kunt u met een paar (kerkelijke) liederen meezingen.
U bent van harte welkom om 10 uur om deze dienst mee te maken.
 
Tot dan!
 
Martine Dijkstra 


 


Allemansavonturen zondag 18 en zondag 25 maart
 
Dit jaar hebben we voor de tweede keer de Allemansverhalen voor de kinderen, de zogenaamde Allemansavonturen, georganiseerd.
Op zondag 18 maart kwam vertelster Karin Dijkstra een mooi verhaal vertellen over de regenboog. Ook mochten de kinderen zelf samen een regenboog knutselen, die nu te bewonderen is boven in het Allemanshuis. Er waren deze middag 7 enthousiaste kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 7 jaar aanwezig. Het was weer erg gezellig en leuk!


Op zondag 25 maart was Marieke v.d Houten aan de beurt om te vertellen voor de wat oudere kinderen, tot 12 jaar. Zij heeft 2 verschillende verhalen verteld. Ook mochten de kinderen zelf samen een verhaal maken aan de hand van plaatjes. Om de beurt mochten ze er een stuk verhaal aan verzinnen. Alle 6 kinderen vonden het leuk en hebben genoten!
 
Het is zeker voor herhaling vatbaar, dus volgend jaar staan de Allemansavonturen weer op het Allemansprogramma.
 
Siska en Martine
 


Allemans voorjaars gemeenteavond

Programma:
 
Ontvangst met koffie en thee
 
20.00 uur Opening
 
20.05 uur Presentatie van de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 door het College van Kerkrentmeesters.
 
20.25 uur Presentatie van de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 door het College van Diakenen.
 
20.45 uur Pauze
 
21.00 uur Presentatie over het Syndroom van Usher door Sanne Nieuwenhuyse.
 
21.20 uur Rondvraag met aansluitend een hapje en een drankje


Collecten overzicht
 
  
Zo 25 Maart     Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
 
Zo 1 April  Zet kinderen aan het kliederen!
 
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit.
 
Zo 8 April   Collecte ZWO     NOAD in Pakistan
 
Via Kerk in Actie steunt onze gemeente het werk voor verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. De organisatie NOAD wil de levensomstandigheden van kinderen met een verstandelijke beperking verbeteren. Drie Pakistaanse christelijke organisaties werken hierin samen.
 
In de kleine, arme plattelandsdorpen in Pakistan is nagenoeg geen zorg voor deze kinderen. Ze worden verborgen gehouden. De ouders weten niet goed hoe ze om moeten gaan met verstandelijk beperkte kinderen en schamen zich ervoor. Of ze zien het zelfs als een straf van God. Met uw gift krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die broodnodig is.
 
Door hulp bij onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. En dat kinderen met een handicap ook recht hebben op een goed leven. De kinderen ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
 
Zo 15 April  stichting Ushersyndroom
 
Ushersyndroom, ook wel syndroom van Usher genoemd, is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij kinderen doof of slechthorend geboren worden en naast nachtblindheid ook een progressief verlies van zicht ervaren. Soms zijn er ook evenwichtsproblemen. Uiteindelijk worden mensen met Ushersyndroom doof én blind. Ushersyndroom is de meest voorkomende vorm van erfelijke doofblindheid.

Voor meer informatie: www.ushersyndroom.nl

Zo 22 April  Eredienst en kerkmuziek
 
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.
 
Gerard Balder


Foto's van de startzondag

Het thema van deze startdag was "tijd".
Er waren 3 groepen:

groep die naar "tijd" zocht in de bijbel
          groep die naar "tijd" zocht in het liedboek
groep die naar een verhaal luisterde
          Auke en Olivia luidden het nieuwe seizoen in


Ook was er aandacht voor fairtrade producten, Fred kan daar veel over vertellen

De dag werd besloten met een vaartocht vanaf en een lunch in het Behouden Huis  
 


Fotoimpressie en filmpjes Kerstival

Voor filmpjes klik hier

 


Foto's herinneringsconcert

Foto's van Marjolein Ansink Fotografie


 

terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Dhr. D. Bootsman, Pelmolen 17, 1723 CH  Noord-Scharwoude, tel. 0226-314101, e-mail

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres:

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail  en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: dhr. H. en mevr. F. Mumu-Tuuk (Allemanskerk), tel. 0226-340494
e-mailadres:

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.