PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

Met ingang van 13 september zijn er weer kerkdiensten op de zondagmorgen. Wel met de nodige uitzonderingen. We zitten 1,5 meter van elkaar vandaan en we zingen niet. Alleen is er zang van een viertal zangers.
Tevens wordt de dienst via internet uitgezonden op zondag om 10:00 uur, klik op www.compleetfm.nl/kerkplayerOp een later moment is de dienst te beluisteren via de link naar de site van Lief Langedijk:
https://www.lieflangedijk.nl/pg-25121-7-131160/pagina/kerkdiensten_allemanskerk.html


ARTIKELEN juli/augustus/septemberOpen Monumentendag: kerk dicht, rij de fietstour langs de monumenten


Extra Infobericht van het Nederlands Bijbelgenootschap

Collectenoverzicht 16 augustus t/m 27 september

St. Promotie weekbericht 38 van 2020, klik hier


NIEUWS OM DOOR TE GEVEN
Extra Infobericht van het Nederlands Bijbelgenootschap
INFO 203 2020/5.1
NBG-actie Wat deel jij? inspireert tot omzien naar elkaar

Het coronavirus liet zien dat zorgzaamheid, saamhorigheid en aandacht voor elkaar onmisbaar zijn in de samenleving. Daarom lanceren het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap deze maand de campagne Wat deel jij? Met blogs, producten, teksttegeltjes en verhalen wil het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot barmhartigheid.

‘De afgelopen maanden stonden niet alleen in het teken van lockdown en afstand houden, maar we probeerden juist ook naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen,’ zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Bijbelse waarden als: zorg voor kwetsbaren, omzien naar elkaar en aandacht voor mensen dichtbij en ver weg, kregen veel nadruk. In Matteüs 25:40 (NBV) zegt Jezus: “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” De voorbeelden die Hij geeft – onder meer: hongerigen voeden, zieken verzorgen, eenzamen bezoeken – zijn bekend geworden als ‘de werken van barmhartigheid’.
Ook al is het leven intussen voor velen van ons alweer wat gewoner geworden, de oproep van Jezus om naar elkaar om te zien, blijft van kracht.’

Barmhartigheid
Lange tijd waren de werken van barmhartigheid voor christenen een inspiratiebron om zich in te zetten voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mensen om hen heen. Recent voegde paus Franciscus er nog een werk aan toe: de zorg voor de schepping.
Buitenwerf: ‘In Wat deel jij? gaan we op zoek naar barmhartigheid in deze tijd. Welke ‘werken van barmhartigheid’ doen mensen nu? Ook gaan we na hoe de Bijbel ons kan inspireren om te groeien in naastenliefde, zorgzaamheid en wijsheid.’

Tweewekelijkse inspiratie
Meedoen kan door je aan te melden voor de speciale nieuwsbrief die het Bijbelgenootschap vanaf half juli tweewekelijks verstuurt. Deze bevat een bijbelse blog of podcast, een aansprekend persoonlijk verhaal, een praktische activiteit en/of een teksttegeltje met waardevolle woorden. Wat je zelf ontvangt, kun je delen met mensen die bemoediging, troost of hulp kunnen gebruiken.
Aanmelden kan via bijbelgenootschap.nl/watdeeljij.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Link: bijbelgenootschap.nl/watdeeljijCollectenoverzicht


Zo16 Augustus Rwanda

Rwandese kerk is een plek van hoop, hulp en verzoening
Bij de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda staan jongeren, armen en slachtoffers van de genocide centraal. Zeventig procent van de Rwandese bevolking is jonger dan dertig. Jongeren krijgen trainingen, die hen toekomstperspectief geven in hun eigen dorp. Arme gemeenteleden leren via betere landbouwmethoden en spaargroepen hun omstandigheden te verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk gespreksgroepen, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. Wij vragen uw steun voor het werk van de kerk in Rwanda.


Wat kan de kerk doen met uw bijdrage?
  • voor 120 euro krijgt een jongere een training om een eigen bedrijf te kunnen starten
  • voor 215 euro wordt een spaargroep een jaar begeleid
  • voor 277 euro wordt een gespreksleider over trauma’s opgeleid
 
Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Kerk Rwanda.

Zo 23 Augustus  Mission Aviation Fellowship MAF

De MAF werd opgericht aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door een groep piloten van Britse, Amerikaanse, Canadese, Nieuw-Zeelandse en Australische afkomst, die de noodzaak zagen van luchtverbindingen met het zendingsveld. Zij noemden zichzelf aanvankelijk Christian Airmen's Missionary Fellowship (CAMF). De eerste vlucht werd gemaakt in 1946 toen Betty Greene een groep zendelingen met een WACO dubbeldekker naar een afgelegen gebied in Mexico bracht. Er zijn anno 2010 een groot aantal nationale afdelingen van de MAF, sinds 1978 ook in Nederland.
Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekening NL40 ABNA 0558 345 808 MAF Nederland

Zo 30 Augustus  Diaconie

Collecteren in de eredienst is een traditie; al in een vroege christenheid gebeurde het. Maar het is veel meer dan traditie: het delen van je gaven, het “Offeren” hoort wezenlijk bij de eredienst. Het is een teken van dankbaarheid. Vandaag collecteren we voor het werk binnen onze eigen gemeente. Want dat is de plaats waar we samen Gods nabijheid ervaren en door de Geest gestalte kunnen geven aan het Koninkrijk. Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekening NL33 RABO 0346 603 935 tnv Diaconie

Zo 6 September  Ghana  Een sterke kerk op een kwetsbare plek


Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbel kennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht
 

Zo 13 September Kliederkerk


Al kliederend ontdekken wat geloven inhoudt

 

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Steeds meer kerken ontdekken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. En hoe er al ontdekkend geleerd wordt over God en elkaar. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Een doorsnee kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op  rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 tnv  Collecte Protestantse Kerk 13 September

Zo 20 September Bouw de kerk in Syrië weer op
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië.  Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op  rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. collecte Bouw de kerk in Syrië weer op.


Zo 27 September Collecte Vredeswerk

Vrede verbindt verschil

In de Vredesweek collecteren we voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. Op veel plaatsen in de wereld verlangenmensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moetenvluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. De Protestantse Kerk wil er voor hen zijn en steunt de vredesinitiatieven van Kerk in Actie en PAX. In Nigeria steunt Kerk in Actie de Nigeriaanse kerken, die slachtoffers van het geweld in eigen land helpen bij het verwerken van hun trauma’s. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op  rekening NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.


Gerard Balder
 
zo 13 september 2020


Open Monumentendag: kerk dicht, rij de fietstour langs de monumenten

Locatie: 
 Allemanskerk, Dorpsstraat 878, Oudkarspel
 
 

 

Geen Open Monumentendag 2020 in LangedijkHelaas dit jaar geen vlag in top bij de Langedijker monumenten tijdens de landelijke Open Monumentendag. Zaterdag 12 september zijn bijna alle monumenten vanwege de coronacrisis gesloten en alle geplande activiteiten zijn afgelast. De monumenten zijn natuurlijk wel de moeite waard om van buiten te bekijken, dus er wordt tegen die tijd een fietsroute beschikbaar gesteld die langs alle Langedijker pareltjes gaat. Zo kunt u toch een beetje genieten van al het mooie erfgoed binnen de gemeente.
Het organiserend comité belooft er alles aan te doen om er in 2021 een succesvolle en bruisende editie van te maken. Daar zien we naar uit!
De Open Monumentendag wordt jaarlijks in samenwerking met de monumenteigenaren georganiseerd door de Gemeente Langedijk, Stichting Toeristische Promotie Langedijk, Stichting Langedijker Verleden en de Bibliotheek Langedijk.


KLIK HIER voor de routebeschrijving van de fietstocht langs de monumenten
 

terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Mw. Tineke Gootjes, e-mail scribaatallemanskerk@quicknet.nl

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres: allemanskerk@hetnet.nl

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail kerk.allemans@gmail.com en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail annette.glas@multiweb.nl

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: j.kreuk@ziggo.nl. Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: mevr. M. Dijkstra
Telefoonnummer: 06-15232478 (als eerste bellen) 0226-317212
e-mailadres: allemanskerkmartine@gmail.com

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst, willyendick@quicknet.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.