PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

ARTIKELEN september


Bericht van De Geestmerzangers!

Nieuwsbrief september Raad van Kerken in Nederland

Actieweek 23-30 september: Versterk de kerk in het Midden-Oosten, videoboodschap 

Collectenoverzicht 9 september t/m 7 oktober

Opvang in Armenië


ARTIKELEN december/januari

Fotoimpressie en filmpjes Kerstival

Foto's herinneringsconcert
 


Bericht van De Geestmerzangers!
 
 
Op D.V. zaterdag 6 oktober 2018 wordt er door De Geestmerzangers o.l.v. Kees Balder een zangavond georganiseerd samen met het Nieuwedieper Visserskoor uit Den Helder, o.l.v. Alfred de Jong.
 
Aan de avond  zullen  meewerken: Arie Horst, piano/synthesizer en Dylan Donia: orgel.
 
Het programma bestaat uit koor- en samenzang.
 
Plaats van samenkomst is de CGKV “De Ontmoeting”                     Dorpsstraat 128 in Broek op Langedijk
 
Aanvang 20:00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur.
 
De toegang is weer geheel gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.
 
Wie van zingen houdt mag deze avond niet missen. Heeft u nog vragen?
Dit kan via de secretaris, H.J. Balder, tel: 0226-320157 of via de mail:  
Kijk ook eens op onze website www.geestmerzangers.nl


Actieweek 23-30 september: Versterk de kerk in het Midden-Oosten, videoboodschap 

De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen, na zeven jaar oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van hun leden is gevlucht. Tijdens de gevechten bleven de achtergebleven samenkomen om te bidden. Om hoop te houden, hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp hard nodig.

Videoboodschap vanuit Syrië

Dick Hogervorst


Opvang in Armenië
Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.
De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege de armoede.
Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië. Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders.
Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh).

Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,-

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. “Armenië”.

Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl 

Collectenoverzicht 9 september t/m 7 oktober

Zo 9 September  Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep
 
Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke
activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn
daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via de website
www.jop.nl  zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en
kindernevendienst.
 
Zo 16 September  Vredes zondag    Generaties voor vrede
 
Vandaag is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van
Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede.
We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te
leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt o.a. in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In
Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden
en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het
programma ‘Dealing with the past van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om
hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.
 
Zo 23 September    Voedselhulp Langedijk
 
Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die [tijdelijk] financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Voedselhulp Langedijk  “Er is Geloof Hoop en Liefde” is een stichting welke vanuit een christelijke basis werkt. Wekelijks deelt de stichting voedsel pakketten uit aan mensen die onder de armoedegrens leven.
 
 
Zo 30 September  Mission Aviation Fellowship (MAF)
 
Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar. MAF vliegt voor meer dan 1.000 kerken en (hulp)organisaties.
 
 
Zo 7 Oktober  Israël Zondag
 
Ieder jaar op de eerste zondag van oktober, staan we op een bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël, bij het gesprek met het volk Israël en de relatie met het joodse volk.
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël, vanwege Gods geschiedenis met
dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele
loyaliteit.
De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël Onderweg. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.


Gerard Balder


 


 


Fotoimpressie en filmpjes Kerstival

Voor filmpjes klik hier


 


Foto's herinneringsconcert

Foto's van Marjolein Ansink Fotografie


 

terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Dhr. D. Bootsman, tel. 0226-314101, e-mail

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres:

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail  en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: dhr. H. en mevr. F. Mumu-Tuuk (Allemanskerk), tel. 0226-340494
e-mailadres:

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.