PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Privacyverklaringen Privacyverklaringen
Toelichting Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze wet is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie binnen de Europese Unie moet voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving.
 
Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.
 
Met ondersteuning van de PKN Dienstenorganisatie heeft uw Gemeente het door hen ter beschikking gestelde Model-privacystatement gebruikt. Dit model is door de kerkenraad aangepast naar de huidige plaatselijk situatie.
In dit Model zijn o.m. de verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers en de ledenadministratie) en de verwerkingen vanwege het plaatselijk leven en werken van de kerk opgenomen.
Dit model ligt ter inzage in de kerk en is hieronder aan te klikken
 
Vanuit dit Model is de Privacy Verklaring Protestantse Gemeente Langedijk-Noord t.b.v. opgesteld. Deze Verklaring treft u hierbij aan.
 
Namens de kerkenraad, D. Bootsman

Voor de Privacy Verklaring Protestantse Gemeente Langedijk-Noord versie 29 augustus 2018 klik hier

Voor de Privacy Verklaring Model Protestantse Gemeente Langedijk-Noord versie 29 augustus 2018 klik hier
terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Mw. Tineke Gootjes, e-mail scribaatallemanskerk@quicknet.nl

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord. KvK-nummer 83440178.
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres: allemanskerk@hetnet.nl

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail kerk.allemans@gmail.com en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail annette.glas@multiweb.nl

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: j.kreuk@ziggo.nl. Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: mevr. M. Dijkstra
Telefoonnummer: 06-15232478 (als eerste bellen) 0226-317212
e-mailadres: allemanskerkmartine@gmail.com

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst,  dickhogervorst84@gmail.com


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.