PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Actueel

Actueel

KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTREEPTE REGELS OM NAAR HET ARTIKEL TE SPRINGEN

In verband met het Corona virus is er tot nader order geen kerkdienst op de zondagmorgen.
Zie onder Kerkdiensten voor een meditatie op zondagmorgen 10 uur.


Of klik op de link naar de site van Lief Langedijk om de meditatie direct te beluisteren:
https://www.lieflangedijk.nl/pg-25121-7-131160/pagina/kerkdiensten_allemanskerk.html


ARTIKELEN juli/augustus/september


 


Open Monumentendag: kerk dicht, rij de fietstour langs de monumenten


Extra Infobericht van het Nederlands Bijbelgenootschap

Collectenoverzicht 28 juni t/m 16 augustus 

St. Promotie weekbericht 30 van 2020, klik hier


NIEUWS OM DOOR TE GEVEN
Extra Infobericht van het Nederlands Bijbelgenootschap
INFO 203 2020/5.1
NBG-actie Wat deel jij? inspireert tot omzien naar elkaar

Het coronavirus liet zien dat zorgzaamheid, saamhorigheid en aandacht voor elkaar onmisbaar zijn in de samenleving. Daarom lanceren het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap deze maand de campagne Wat deel jij? Met blogs, producten, teksttegeltjes en verhalen wil het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot barmhartigheid.

‘De afgelopen maanden stonden niet alleen in het teken van lockdown en afstand houden, maar we probeerden juist ook naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen,’ zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Bijbelse waarden als: zorg voor kwetsbaren, omzien naar elkaar en aandacht voor mensen dichtbij en ver weg, kregen veel nadruk. In Matteüs 25:40 (NBV) zegt Jezus: “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” De voorbeelden die Hij geeft – onder meer: hongerigen voeden, zieken verzorgen, eenzamen bezoeken – zijn bekend geworden als ‘de werken van barmhartigheid’.
Ook al is het leven intussen voor velen van ons alweer wat gewoner geworden, de oproep van Jezus om naar elkaar om te zien, blijft van kracht.’

Barmhartigheid
Lange tijd waren de werken van barmhartigheid voor christenen een inspiratiebron om zich in te zetten voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mensen om hen heen. Recent voegde paus Franciscus er nog een werk aan toe: de zorg voor de schepping.
Buitenwerf: ‘In Wat deel jij? gaan we op zoek naar barmhartigheid in deze tijd. Welke ‘werken van barmhartigheid’ doen mensen nu? Ook gaan we na hoe de Bijbel ons kan inspireren om te groeien in naastenliefde, zorgzaamheid en wijsheid.’

Tweewekelijkse inspiratie
Meedoen kan door je aan te melden voor de speciale nieuwsbrief die het Bijbelgenootschap vanaf half juli tweewekelijks verstuurt. Deze bevat een bijbelse blog of podcast, een aansprekend persoonlijk verhaal, een praktische activiteit en/of een teksttegeltje met waardevolle woorden. Wat je zelf ontvangt, kun je delen met mensen die bemoediging, troost of hulp kunnen gebruiken.
Aanmelden kan via bijbelgenootschap.nl/watdeeljij.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Link: bijbelgenootschap.nl/watdeeljijCollectenoverzicht


Zo 28 Juni  Dorcas  Weerbare en veerkrachtige mensen en gemeenschappen

Dorcas organiseert een aantal landelijke acties zoals de Dorcas Voedselactie. Tijdens de Dorcas Voedselactie zamelen vrijwilligers voedsel en geld in voor de allerarmsten in (vooral) Oost-Europa. Gedurende het hele jaar zamelt Dorcas via honderden depots verspreid over Nederland kleding in. De kleding wordt verkocht en de opbrengst komt ten goede aan de projecten van Dorcas. Dorcas gelooft in een weerbare samenleving waarin mensen zelfs in tijden van crises of rampen dapper staande blijven. Samen met de betrokkenen zorgt Dorcas dat er voor heel de gemeenschap basisvoorzieningen komen. Zo kunnen mensen veerkrachtig handelen in en na tijden van crises. Samen met hen zet Dorcas in om verdere rampen of crises te voorkomen. Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekening  NL04 RABO 0106 2500 00 t.n.v. Dorcas voedselhulp.

Zo 5 Juli Actie Vakantietas

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie worden kinderen verrast met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie. In 2019 hebben 165 protestantse gemeenten in Nederland meegedaan met de actie Vakantietas. Er konden bijna 10.000 kinderen in Nederland blij worden gemaakt met een vakantietas vol leuke spullen voor de vakantie. Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Collecte Actie Vakantietas


Zo 12 Juli  Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk

 

Wie kan bij ons aankloppen?


Alle inwoners van Langedijk die in financiële nood verkeren kunnen bij SISL aankloppen. Bij het beoordelen van een hulpaanvraag kijkt SISL naar de mens en zijn situatie en maakt hierbij geen onderscheid naar leeftijd, geslacht, huidskleur, godsdienstige of politieke overtuiging.
Bij iedere aanvraag is er overleg met gemeentelijke of andere hulpinstanties. Pas wanneer deze instanties geen hulp kunnen bieden, komt SISL in beeld. Behalve het verstrekken van financiële hulp, kunnen wij mensen indien nodig ook adviseren en doorverwijzen naar andere instanties.

 

Wat kunnen wij voor u doen?

Afhankelijk van uw hulpaanvraag, bekijken wij óf en zo ja, hoe wij u het beste kunnen helpen. Wij kunnen dit op meerdere manieren doen:
 
  • SISL schaft de door u benodigde spullen voor u aan.
  • SISL verstrekt u een renteloze lening en stelt in overleg met u een terugbetalingsregeling op. De lening dient binnen 6 tot max. 24 maanden te worden terugbetaald.
  • SISL doet u een schenking. Dit is pas aan de orde als een lening echt niet mogelijk is.
  • SISL verzorgt ieder jaar met Kerst voedselpakketten waaraan eventueel een klein geldbedrag is toegevoegd.

 Leningen kunnen onder andere gebruikt worden voor aanvulling van huishoudgeld, wonen, de aanschaf van huisraad, openbaar vervoer, aanpassingen in huis voor een gehandicapte of bejaarde inwoner of het volgen van cursussen om meer kans op werk te krijgen. Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekeningNL91 RABO 0310 812 801 t.n.v. SISL.

 

Zo 19 Juli Barthimeus
 

Wij zijn er voor alle mensen met een visuele beperking

Als je niet kunt zien, is veel in het leven niet vanzelfsprekend. Toch is er veel meer mogelijk dan je denkt. Het Bartiméus Fonds is er voor alle mensen met een visuele beperking, zodat zij voluit kunnen meedoen in de samenleving. Met onze steun maken zij zich sterk voor onderzoek, onderwijs, hulpmiddelen en (woon)begeleiding. Samen bereiken we méér. Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekeningNL05 ABNA 0526 262 621

 
Zo 26 Juli  Stichting Promotie

In de loods van Van den Heerik aan de Dulleweg in Broek op Langedijk wordt de ene na de andere doos gevuld met hulpgoederen. Vrijwilligers van de stichting Promotie vullen de dozen, die straks in vrachtwagens naar Oost-Europa vervoerd worden. De stichting, rond 1990 ontstaan vanuit een Zaanse motorclub, verstrekt humanitaire hulp aan de Bulgaarse en Roemeense bevolking. De stichting heeft in 2020 alweer 25 truckladingen hulpgoederen naar Roemenië kunnen sturen. De meeste behoefte is daar aan voedsel omdat onder de huidige omstandigheden steeds meer mensen dit niet langer kunnen kopen. Maar ook probeert de stichting structurele hulp te verlenen om de levensstandaard van de bevolking duurzaam te verhogen. De  stichting houdt zich daarbij o.a. bezig met het opnieuw inrichten van scholen en tehuizen, het leveren van bedden en medische apparatuur aan ziekenhuizen en het verstrekken van gereedschap en onderdelen aan ambachtslieden. Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekening NL48 RABO 0146 7573 78  t.n.v.  Stichting Promotion Langedijk.

Zo 2 Augustus Nederlands Bijbelgenootschap

Missie
Van de Nederlandse bijbelvertaling tot een eerste bijbelvertaling voor Angola. En van debijbel.nl tot Bijbel Basics en de app Mijn Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.
Onze kerndoelen:
  • de Bijbel vertalen
  • de Bijbel beschikbaar stellen
  • betrokkenheid bij de Bijbel vergroten
De Bijbel raakt je. Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven!
Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekening. NL74 SNSB 0266 380 808 t.n.v. NBG

Zo 9 Augustus Diaconie

ZWO Step One ProjectenAngel Keepers

Stichting Step One ondersteunt dit fantastische project waar jonge kinderen worden opgevangen zodat ouders kunnen gaan werken. Zij krijgen al onderwijs en stromen makkelijk door naar het basisonderwijs.
Angel Keepers gaat verhuizen, omdat er steeds meer ouders zich melden. Step One doet er alles aan om de nieuwbouw te realiseren, zodat in 2021 meer dan 300 kinderen naar school kunnen om kwaliteitsonderwijs te volgen.


KVTC


Kiboscho Vocational Training Centre waar 120 jongeren opgeleid worden tot Elektricien, naaister, agrariër, stukadoor, automonteur en nog veel meer. Omdat er veel weeskinderen op school zijn, verblijven ze gedurende het jaar op de school. Ook zijn er enkele kinderen met albinisme die een opleiding volgen. Als Step One op reis gaat  dan slapen en eten wij ook op de campus van de school, gelegen aan de voet van de Kilimanjaro

Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekening NL 33 RABO 0346 603 935 t.n.v. Diaconie collecte 9 Augustus

Zo16 Augustus Rwanda

Rwandese kerk is een plek van hoop, hulp en verzoening
Bij de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda staan jongeren, armen en slachtoffers van de genocide centraal. Zeventig procent van de Rwandese bevolking is jonger dan dertig. Jongeren krijgen trainingen, die hen toekomstperspectief geven in hun eigen dorp. Arme gemeenteleden leren via betere landbouwmethoden en spaargroepen hun omstandigheden te verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk gespreksgroepen, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen. Wij vragen uw steun voor het werk van de kerk in Rwanda.


Wat kan de kerk doen met uw bijdrage?
  • voor 120 euro krijgt een jongere een training om een eigen bedrijf te kunnen starten
  • voor 215 euro wordt een spaargroep een jaar begeleid
  • voor 277 euro wordt een gespreksleider over trauma’s opgeleid
 
Indien er nog geen kerkdienst gehouden wordt en U wilt toch deelnemen aan deze collecte kunt U uw bijdrage over maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Kerk Rwanda.

Gerard Balder

 
zo 13 september 2020


Open Monumentendag: kerk dicht, rij de fietstour langs de monumenten

Locatie: 
 Allemanskerk, Dorpsstraat 878, Oudkarspel
 
 

 

Geen Open Monumentendag 2020 in LangedijkHelaas dit jaar geen vlag in top bij de Langedijker monumenten tijdens de landelijke Open Monumentendag. Zaterdag 12 september zijn bijna alle monumenten vanwege de coronacrisis gesloten en alle geplande activiteiten zijn afgelast. De monumenten zijn natuurlijk wel de moeite waard om van buiten te bekijken, dus er wordt tegen die tijd een fietsroute beschikbaar gesteld die langs alle Langedijker pareltjes gaat. Zo kunt u toch een beetje genieten van al het mooie erfgoed binnen de gemeente.
Het organiserend comité belooft er alles aan te doen om er in 2021 een succesvolle en bruisende editie van te maken. Daar zien we naar uit!
De Open Monumentendag wordt jaarlijks in samenwerking met de monumenteigenaren georganiseerd door de Gemeente Langedijk, Stichting Toeristische Promotie Langedijk, Stichting Langedijker Verleden en de Bibliotheek Langedijk.


KLIK HIER voor de routebeschrijving van de fietstocht langs de monumenten

terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Mw. Tineke Gootjes, e-mail scribaatallemanskerk@quicknet.nl

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres: allemanskerk@hetnet.nl

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail kerk.allemans@gmail.com en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail annette.glas@multiweb.nl

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: j.kreuk@ziggo.nl. Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: mevr. M. Dijkstra
Telefoonnummer: 06-15232478 (als eerste bellen) 0226-317212
e-mailadres: allemanskerkmartine@gmail.com

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst, willyendick@quicknet.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.