PKN
Protestantse Gemeente Langedijk-Noord
 
Activiteiten

Activiteiten

Activiteiten in het kader van 'onderling pastoraat'

Hebt u een vraag over een activiteit? Mailt u dan naar

kerk.allemans@gmail.com.

Groepen en kringen (contactpersonen)

- bezoek van een ouderling

- cantorij (koor), zie Bestuur en organisatie, klik hier en klik vervolgens op Taakgroep Eredienst

- Creatieve activiteit. Teken- / schildergroep (Barry Kaas), meer

- Gedichtengroep. Bespreekt gedichten en/of maakt ze zelf. (Ans Kallansee), meer

- kerkauto rijden, kerkgangers op zondagmorgen naar de kerk rijden

- kerkbloemen, ongeveer 1x per jaar de kerkbloemen voor gemeenteleden verzorgen

- klaverjassen. Iedere 2e vrijdag van de maand. In de maanden juni t/m augustus is er geen klaverjassen. U kunt zich opgeven bij Sija Dekker of Edo Kleinhuis.


- Kook en eetgroep (Maria Bootsman), meer

- Leerhuis, verdieping in de bijbel, contactpersoon Arie Leijen.

- Leeskring, leest een boek en praat erover. (Annie Lekkerkerk)

- Liturgisch bloemschikken (Nel Goedbloed), meer

- Museumbezoek (Dick Hogervorst), meer

- Natuurgroep. Alles bekijken en beleven dat in de natuur te vinden is. (Arie Leijen), meer

- ontvangstcommissie, op zondagmorgen de kerkgangers welkom heten

- Preek ondersteunend toneel / musical (Piet Dijkstra)

 - Stiltebijeenkomsten: op woensdagavond is de kerk van 19:30 uur tot 20:30 uur open om naar binnen te gaan en enkel stil te zijn (Kees Scholte)

- Studiegroep, leest een zelfgekozen boek en praat erover (Fred Kamermans), meer

- Voorbereiden van een dienst: in overleg met de dominee

- Wandelen. Samen meer dan 10 km wandelen. In principe iedere 3e zaterdag van de maand.(Annette Glas)

- wijkcommissie, wijkcommissielid in je wijk worden


Studiegroep.

Wel eens óver de bijbel gepraat? Over wat je wel en niet moet/kunt geloven? Over waarom je eigenlijk gelooft en wat dat dan is?
Hierover en over nog meer praten we in de Studiegroep. Om dat praten een beetje structuur te geven doen we dat aan de hand van een boek of een artikel. Er zijn er al heel wat langs gekomen.
Steeds andere leden uit de groep bereiden dan een aantal hoofdstukken of zo voor. Ze mailen wat vragen op en dan ontstaat er elke sessie wel een geanimeerd gesprek. We zijn het in grote lijnen vaak wel eens, op details blijkt dan heel wat door  praten mogelijk te zijn.
Op deze manier zijn al wat boeken langs gekomen. Boeken geschreven door b.v. : Kuitert, Terlinden, Grün, Verhoeven, Hendrikse en nog anderen.
Je ziet, we praten al een tijdje. En toch zijn we nog lang niet uitgepraat. Er zijn nog heel veel boeken en je mening verandert steeds een beetje. Het zou leuk zijn als er wat anderen meepraten. Wanneer je er iets in ziet, bel dan even dan kunnen we de volgende datum door geven. We ontmoeten elkaar meestal op de ochtend in het Allemanshuis.
Als straks het Keuzemenu weer langs komt dan weet je nu wat de keuze Studiegroep inhoudt.
Fred Kamermans


Liturgisch bloemschikken.

De liturgische bloemschikgroep bestaat op dit moment uit een groep van 5 vrouwen, die bij bijzondere gelegenheden zoals:
- Herinneringsconcert
- Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
- zondagen in de adventstijd en Kerst.
- zondagen in de veertigdagentijd en Pasen.
- Pinksteren.

een speciale schikking maken.

Tot voorkort maakten we gebruik van een brochure van de PKN waar, aan de hand van een gekozen thema en lezingen, voorbeeld schikkingen en bijpassende gedichten stonden afgebeeld. Deze brochure wordt helaas niet meer uitgegeven waardoor de bloemschikgroep voor een nieuwe uitdaging komt te staan. Het streven blijft om aansluiting te vinden bij het thema c.q. de lezingen in de dienst. Voor het uitvoeren verdelen we de taken zodat niet iedere keer dezelfde personen aan de slag moeten. En daar waar nodig maken we gebruik van onze achterban.
Om nieuwe inspiratie op te doen heeft de groep onlangs een workshop gevolgd waarvan op de foto het resultaat.
 


 

Nel Goedbloed, Karin Bosma, Tineke Gootjes, Willemien Toet, en Annette Glas.

 


Gedichten club

Een van de onder delen van het onderlinge pastoraat is de gedichten club. Op dit moment is het een clubje van ongeveer 6 mensen die zo ongeveer 1x in de 6 à 8 weken bij elkaar komen.
Tot nu toe hebben we voor elke keer dat we samen kwamen een onderwerp uitgekozen en maken daar dan zelf een gedicht over een ieder op zijn eigen manier. Geen hoog dravend poezie werk dus maar een luchtig bijeen zijn onder het genot van een kopje koffie en wat gepraat met elkaar. De avonden duren ongeveer een uurtje. Over het onderwerp kerst voeg ik 2 gedichten bij, hieruit blijkt tevens de veelzijdigheid van de club.

VrGr
De gedichten club

Een jongetje uit Ede
Vroeg aan Sinterklaas: “de Vrede”
Hij zette zijn schoen waar hij dit briefje in zou doen:

Lieve Heer schreef hij die dag: “Of ik van U de vrede mag”
“Geen oorlogen op de journalen, van Tokio tot in Bengalen”
“en palestijn en jood eten van het zelfde brood”
“ach Sinterklaas…. Als ik nog meer mag wensen….
Een huis voor daklozen en voedsel voor alle mensen”

Al ben ik een jongetje klein, dat zou mijn mooiste cadeautje zijn
Het móóiste kerstfeest,
dat zou ik wensen Sinterklaas
voor alle mensen
 

--------------------------------------------

Licht, licht, overal licht!

Licht, licht, overal licht
kindje Jezus is geboren
iedereen mag horen
hoe hij ons hart verlicht.

De allemanskerk staat open
zijn naam  zegt het al
er is plaats voor mensen van overal
je mag er zomaar binnenlopen.

Om te horen hét verhaal
over een kindje lief en klein
dat onder ons wil zijn
open je hart voor een warm onthaal!


Natuurgroep

Tot nu toe zijn wij met de natuurgroep 3 x weggeweest. 26/2 hadden we wat afgesproken maar dat is door het slechte weer afgelast. Op 5 maart naar de kop van Noord-Holland, Richting Wieringermeer, haven van Wieringen en naar de dijk van Wieringen zodat we het wad konden overzien. Op verschillende plaatsen leuke soorten vogels gehoord en gezien. Het aantal was ongeveer 40 à 50 soorten. Het volgende uitstapje (pl. min half april) was naar het eiland Texel. Het was op de ruimte heel koud je moest bijna je winterjas aan en in de zon en luwte kon je in je overhemd lopen. Ook hier weer mooie soorten met als klapper een blauwborst die we zelfs zonder kijker konden zien. Met de verrekijker kon je hem op armlengte van je af zien. Prachtig!!!!! Ook veel mooie roofvogels gezien. Soorten ongeveer 60. Prachtige dag. Ons laatste uitstapje( pl.min. half mei) hielden we mooi dicht bij huis. We zijn op een avond naar het Recreatie gebied Geestmerambacht geweest. En dat was eigenlijk bedoelt om de Nachtegaal te horen en dat is ook gelukt. Veel soorten hebben we niet gehoord en gezien, maar waar we voor kwamen hebben we gehoord. Een mooie avond gehad. Het aantal wat zich opgegeven had via het formulier van Actie Kerkbalans waren 14 personen, en wat mee ging met de excursies was ongeveer 6 à personen. Zij die mee waren met de excursies hebben het als zeer positief ervaren. Leerzame en gezellige uitstapjes.                          

Groet Arie Leijen.
 


Museumbezoek.

Tweemaal per jaar gaan we met de museumgroep op stap naar een museum. Er staan nu ruim 40 personen op de lijst. De praktijk is dat er per keer tussen de tien en vijftien mensen meegaan. In de afgelopen jaren hebben we o.a. het van Goghmuseum, de Nieuwe Kerk (tweemaal) en het Paleis op de Dam in Amsterdam bezocht en Naturalis in Leiden. Verder zijn we in het Teylers museum en het Frans Halsmuseum in Haarlem geweest. In principe gaan we per trein  vanaf station Heerhugowaard, op een zaterdag.

In 2014 zijn we naar de Lakenhal in Leiden en het Verzetsmuseum in Amsterdam geweest.
In 2015 naar het Allard Pierson Museum in Amsterdam en naar Panorama Mesdag en de Mesdag Collectie in Den Haag.

Voorjaar 2016 naar het museum voor Volkenkunde  in Leiden.
Najaar 2018: museum van oudheden in Leiden
Najaar 2019: Tropenmuseum in Amsterdam

Zoals u ziet, zeer divers.


De creatieve groep.
Al enkele jaren zijn we enthousiast bezig met tekenen en schilderen. De bezetting van de groep is wisselend. Meestal komen we een keer in de twee weken 2 uur bij elkaar op de maandagmiddag. (in overleg)
Soms in het Allemanshuis, soms bij iemand thuis.
Het gaat niet om het maken van echte kunstwerken, maar ontdekken wat je kunt doen met potlood en penseel.


Meer mensen zijn altijd welkom. Ook zouden we er graag iemand met ervaring bij hebben, die meedoet maar ook af en toe aanwijzingen kan geven.
 

 

 

 

 


Onderling Pastoraat: “Kook- en Eetgroepen”

Onder het motto: Samen eten betekent “We horen bij elkaar” zijn vijf groepen van start gegaan met de bedoeling voor elkaar te koken en met elkaar te eten waardoor er andere kontakten/gesprekken ontstaan aan de eetkamertafel.
Gesprekken die over persoonlijke zaken, maar zeker ook over geloof en kerk in deze tijd kunnen gaan.
Een stuk gemeente zijn op een andere manier, informeel en betrokken.
Op dit moment “draaien” er vier groepen die op verschillende tijd en frequentie elkaar ontmoeten.
En om ook eens met z’n allen aan tafel te zitten hebben we in oktober 2008 gezamenlijk in het Allemanshuis gegeten. Een mooie manier om onderling met Pastoraat bezig te zijn.

Maria Bootsman-Smit, coördinator Kook en Eetgroepen.


Eén van de eetgroepen mocht samenkomen bij een dochter van Co Wagenaar!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug
 
 
Contact
Predikant: Ds. Willem Venema, klik hier

Scriba: Mw. Tineke Gootjes, e-mail scribaatallemanskerk@quicknet.nl

Postadres: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord. KvK-nummer 83440178.
Postbus 120, 1723 ZJ Noord-Scharwoude, tel. Allemanskerk 0226-316203, e-mailadres: allemanskerk@hetnet.nl

Voor kaart klik hier: http://reliwiki.nl/index.php?title=Oudkarspel,_Dorpsstraat_878_-_Allemanskerk
 

Kerkelijk bureau (alleen op werkdagen): mevr. S. Dekker, tel. 0226-315201, e-mail kerk.allemans@gmail.com en mevr. A. Glas, tel 0226-320480, e-mail annette.glas@multiweb.nl

Ledenadministratie: Dhr. J. Kreuk, e-mailadres: j.kreuk@ziggo.nl. Voor het doorgeven van een wijziging: zie de Homepage.

Koster: mevr. M. Dijkstra
Telefoonnummer: 06-15232478 (als eerste bellen) 0226-317212
e-mailadres: allemanskerkmartine@gmail.com

IBAN rekeningnummer van de kerkrentmeesters: NL 32 RABO 0346 6274 27

Postadres diaconie: Protestantse Gemeente Langedijk-Noord, Postbus 2127, 1723 ZM Noord-Scharwoude
IBAN rekeningnummer van de diaconie: NL33 RABO 0346 6039 35

Webmaster: D. Hogervorst, willyendick@quicknet.nl

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.